הכיסופים לירושלים - יום ירושלים
מאז חרב בית המקדש לא פסקה הכמיהה של בני העם היהודי לחזור לירושלים.
ירושלים שימשה כסמל וכמוקד לכיסופי הדורות לארץ ישראל.
לירושלים לא רק עולים, לירושלים שרים שירים, לירושלים מספרים סיפורים, לירושלים מציירים ציורים ולירושלים מתפללים, כאשר עיקר התפילה הינו קיבוץ נדחי ישראל, עצמאות מדינית ושלום.

שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך: עמדות היו  רגלינו בשעריך ירושלם: ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו: ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להדות לשם יהוה: כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד: שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך: יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך: למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך: למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך:
(תהילים קכ"ב פס' א - ט)    

הרחיבו את ידיעותיכם:
לקט אגדות על ירושלים, משה"ח

ענו על השאלות הבאות:

 

תפילה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT