בחרו את התשובה הנכונה:
1. מדוע נקרא הכותל המערבי "כותל הדמעות"?

2. הכותל המערבי הוא שריד של

3. הכותל הקטן נמצא

4. מתי לראשונה נאסרה  הגישה אל הכותל


5. באיזה יום בשנה הותרה הכניסה אל הכותל?


6. למי שלמו היהודים כדי להכנס אל הכותל?


7. מתי  נכבש הכותל ועבר לריבונות יהודית?


8. למה משמש הכותל בימנו?


9. בתקופה שלאחר מלחמת השחרור הותרה לא הותרה הכניסה אל הכותל.