1.  לאיזה כיוון פונים בתפילה?


2.  בתפלת שחרית - בפסוקי דזימרא אנחנו אומרים:


3.  בתפלת שמונה עשרה אנחנו מבקשים מהקב"ה:


4.  ברכת "בונה ירושלים" מצויה בתפילה נוספת שאנו אומרים בכל יום,
לפעמים אפילו כמה פעמים בכל יום. מהי התפילה?5.  בתשעה באב מוסיפים תוספת בעמידה של מנחה, בברכת ירושלים.
מה כתוב בתפילה?

6.  בשבע ברכות לחתן וכלה אנחנו אומרים: