יום הרצל - י' באייר(השנה נדחה ל-י``א באייר)
הכנסת קבעה בחוק כי "אחת לשנה, ב-י' באייר, יום הולדתו של בנימין זאב הרצל, יקוים יום הרצל. ביום זה... בבתי הספר יוקדש זמן ללימוד פועלו וחזונו הציוני של בנימין זאב הרצל", וכן "בתי הספר יקיימו פעולות חינוכיות-ערכיות לקידום מטרותיו של חוק זה, לרבות קיום טקסים ופעולות חינוכיות ביום הרצל ".
מטרת החוק: "להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של בנימין זאב הרצל, לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה,יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו הציוני".
​​​​​​​​​​​​​
הרצל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT