רקע הסטורי
התקופה ההיסטורית:
חורבן בית ראשון ע"י מלכות בבל, בשנת 582 לפנה"ס לערך .

הרקע לרצח גדליה:
המלך צדקיהו, אחרי שמלך 11 שנה, מרד במלך בבל והפסיק להעלות מסים לנבוכדנצר. כתגובה על כך עלה מלך בבל לירושלים ובנה דייק.  
בחודש אב , בז' לחודש נבוזראדן רב הטבחים , עבד מלך בבל, שרף את בית המקדש, הגלה את העם לבבל, הוריד את כל כלי המקדש לבבל והותיר בארץ רק את דלת העם לכורמים וליוגבים.
על העם שנותר ביהודה הפקיד מלך בבל את גדליה בן אחיקם בן שפן - בזמן זה יהויכין כבר  היה בגלות.​
כמה זמן ארך המצור הבבלי על ירושלים?

שנתיים
שנתיים וחצי
שלוש וחצי שנים​


מתי התחיל המצור ומתי הסתיים? 

הסיפור בירמיהו משלים את סיפור המעשה כפי שתואר בספר מלכים מתוך ראייתו של הנביא.
הכתוב מספר כי ירמיהו היה בחצר המטרה ונבוזראדן שידע שירמיהו אסור באזיקים התירו והציע לו לרדת לבבל וליהנות מכבוד רב . זאת עשה משום שירמיהו ניבא על שליטת מלכות בבל והציע לישראל להיכנע עד יעבור זעם.
במקביל הוצע לנביא להצטרף לגדליה בן אחיקם אשר על המצפה.

עיינו  במלכים ב, כ"ה 26-22
מי הוגלה לבבל ומי נשאר בארץ?
 

זיהויו של גדליה:
בערך ב- 609   לפנה"ס , בימי יאשיהו ,כאשר נמצא ספר התורה שלח יאשיהו משלחת אל נביאי החצר לדרוש בה'. 
בין אנשי המשלחת היה  אחיקם בן שפן(מ"ב' כ"ג ). 
שפן היה סופר המלך יאשיהו ,יוצא כי גדליה היה ממשפחה מכובדת.
אומנם אין הכתוב מספר לנו דבר עליו ועל תפקידו אך מספור המעשה  יש להניח זאת.
ממצא ארכאולוגי :
בחפירות לכיש נמצאה בשכבת השריפה בשער העיר,חותמת טין ובה כתוב "לגדליה ואשר על הבית" .
כנראה שהחותמת שמשה לחתימת מכתבים שנשלחו מירושלים למבצר לכיש, זמן מועט לפני החורבן.
יוצא כי גדליה נשא במשרה רמה.  יש להניח כי דעותיו היו פרו בבליות ולכן התמנה כנציגם של הכבושים הנותרים ביהודה.​

לאיזו שושלת שייך גדליה ומה מעיד שמו על ייחוסו?​​

התאימו את ההסברים לביטויים הבאים:
 

 מציג הדף

 
​​​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT