על הצום
צום גדליה חל בג' בתשרי, יום לאחר ראש השנה, אלא אם כן ג' תשרי חל בשבת אז נדחה הצום לד' בתשרי. 
צום זה הוא אחד מארבעת הצומות הקשורים בחורבן בית המקדש הראשון, והוא מתקשר לתקופה שלאחר חורבנו.
צום זה נקרא גם בשם צום השביעי - "צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים"
(זכריה ז' ה; ח' י"ט).

מהו החודש השביעי לפי התורה?​

ניסן
תמוז
תשרי


עיינו בקישור הבא וענו - מהם שמות שלושת הצומות האחרים שנקבעו כזכר לחורבן בית ראשון?
יום כיפור, י"ז בתמוז, תשעה באב
 עשרה בטבת, תענית אסתר, תשעה באב
עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב

התאימו את תאריך הצום לאירוע ההיסטורי:
​​
​​​​​
​באיזה תאריך חל השנה צום גדליה?
​​
 
​​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT