ג' בתשרי (הצום השביעי)

 י' בטבת (הצום העשירי) 

ט' באב (הצום החמישי)

י"ז בתמוז (הצום הרביעי)