סליחות
מהן סליחות? 
כינוי לפרקי תפילה ופיוטים, שתוכנם בקשת סליחה מה' על עוונותינו וחטאינו.

בני עדות המזרח-
משכימים קום מידי בוקר לאמירת סליחות מיד לאחר ראש  חודש אלול. 

בני אשכנז-
משכימים לאמירת סליחות החל ממוצאי שבת שלפני ראש השנה,
אם ראש השנה חל ביום ה' או בשבת. 
כאשר ראש השנה חל בימים ב' או ג'  ואין ממוצאי שבת עד ראש השנה
לפחות ארבעה ימים, מתחילים לומר סליחות  במוצאי שבת, שבוע קודם לכן. 

מקור המנהג - 
בחז"ל מובא, כי הקב"ה, ברוב רחמיו, גילה למשה "סדר סליחה", וגם לדוד  המלך אמר הקב"ה: "בשעה שהצרות באות על ישראל בעוונותיהן יעמדו יחד  לפני ויאמרו לפני סדר
סליחה ואני אענה אותם".
לפיכך נהגו בקהילות ישראל לומר סליחות בימים המיוחדים לתשובה.

נוסח הסליחות -
נוסח הסליחות שונה בין העדות, אך כולם מורכבים מפסוקי תנ"ך, פיוטי תפילה ובינהן קריאת י"ג מידות הרחמים.
שני מנהגים יש באמירת סליחות לפני ראש השנה.
באופן כללי ימי חודש אלול הם ימי הכנה לקראת ראש השנה ויום הכיפורים.
מי שאומר את הסליחות ביחידות ללא מניין, לא יאמר י"ג מידות ("ה' ה' אל רחום וחנון..."). וכן, לא יאמר את הסליחות שבשפה הארמית ("מחי ומסי").

סליחות- מט"
ח
מנהגי סליחות עפ"י מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף שליט"א
סליחות אתר דעת
סליחות, לקסיקון לתרבות ישראל
נוסח סליחות חודש אלול - ספרדי, הידברות 
הלכות סליחות, אתר ישיבה
סליחות, משה"ח
אלול-מגילת תענית
מנהגי תקיעות- שבע נט

סליחות, מכללת קיי
אדון הסליחות, החזן יצחק אלרוב, יוטיוב
​​​

1.  א. מאימתי מתחילים לומר סליחות לפי מנהג הספרדים? 
     ב. ומתי לפי מנהג האשכנזים?

2. א. איזו תכונה של הקב"ה מתעוררת על ידי אמירת הסליחות 
        של עם ישראל?
    ב. מתי עוד אומרים סליחות?
3. א. מהם י"ג המידות? 
    ב. מהי המטרה של אמירת הסליחות?
4. א.  מהי המטרה של התרת הנדרים?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT