חודש הרחמים והסליחות
"בראש חודש אלול עלה משה להר סיני לקבל לוחות אחרונים וירד ביום הכיפורים על כן קבעו חז"ל את ראש חודש אלול לתחילת זמן התשובה"
(סדר הדורות-הרב יחיאל הלפרין) 

"מראש חודש אלול עד אחרי יום הכיפורים - הם ימי רצון
ואם בכל השנה אלהים מקבל תשובה מן השבים אליו,
מכל מקום ימים אלה טובים ומזומנים יותר מהיותם ימי רחמים וימי רצון"
(שלחן ערוך)

​​​​
רמזים שונים מצויים באותיות המילה "אלול"
acrony_song.gif 
('שיר השירים ו' ג)
acrony_esther.gif 
(אסתר ט' כ"ב)   
acrony_deut - עותק (2).gif
('דברים ל' ו) 
 
בשלשת הפסוקים האלה מצוי רמז שיש להרבות בחודש אלול בתשובה, בתפילה ובצדקה. 
 
בפסוק  acrony_song.gif , ארבעת  היו"דים שבסופי המילים מרמזות על 40 הימים שבין ר"ח אלול ליום הכיפורים ( ערך האות י' בגימטריא הוא 10 ).
 
 להעשרה:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT