מהות החג
ראש השנה חל בא' וב' בתשרי.
כיצד הפך ראש השנה ליומיים ?
במקרא אנו מצווים על ראש השנה ב-א' בתשרי - יום אחד.
מה גרם לכך שאנו חוגגים את ראש השנה יומיים?
קראו את המקורות הבאים וענו על השאלות:
​​​​​
 

 עורך תוכן

 
​​


מהי הסיבה לכך שראש השנה נחגג במשך יומיים?


היכן כתוב בתורה שהיום הראשון של חודש תשרי הוא ראש השנה ?

 פעמיים כתוב בספר דברים
 לא כתוב כלל
 פעם אחת בספר במדבר כ"א​​


 

שמות החג 

לראש השנה שמות נוספים:
יום הדין 
קראו את הכתוב בקישור הבא וענו על השאלה  :

מדוע ראש השנה נחשב ליום הדין?
 
יום הכסה - "תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו" /  תהלים פרק פ"א פסוק ד'
מה מקור המילה 'כסה'?​
 
יום תרועה/זכרון תרועה -"בחֹדש השביעי באחד לחֹדש יהיה לכם שבתון, זכרון תרועה מקרא קֹדש" 
(ויק' כג-כד)
עיינו בכתוב בקישור הבא וענו על השאלה:​
מה צריך לעשות ביום הזה?
 
​​
 
​​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT