רזי ברקאי מראיין את עדנה טיקטין
קישור לכתבה:http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=3982886&CID=31233343
רזי ברקאי: אנחנו בשטחים עם כתבתנו, תמר לוי.
שלום, תמר. מה בפיך?
תמר לוי: תראה, סביב הסערה הציבורית בנושא התג מחיר, אנחנו
שומעים ביקורת חריפה לא רק מחוץ, אלא גם מבית והציונות
הדתית, גם ראשי המתנחלים, מנסים בשבועות האחרונים, שהכתם
הזה לא ידבק בהם. והנה אנחנו רואים שרשת של בתי''ס
ממלכתיים-דתיים, רשת תיכונים של אמי''ת, התחילה מערך
שיעורים חדש לתלמידים על גבולות המחאה והשיעורים יתעסקו
בתג מחיר, על הצורך להוקיע את המעשים האלה מהחברה -
מהחברה הדתית והשטחים, והם הולכים לעשות מערך שיעורים
שיסביר על הפעולות האלה, שיסביר על איפה גבולות המחאה
צריכים לעבור, וזה כמובן סביב הסערה האחרונה, המסגד בטובא
זנגריה שראינו רק לפני שבועות אחדים, המסגד שהוצת בכפר
כוסרא לפני חודש. סביב כל זה, הם מנסים לעודד את התלמידים
לצאת כנגד זה, מנסים ללמד את התלמידים איפה המחאה צריכה
לעצור.
רזי ברקאי: ואיתנו עדנה טיקטין. עדנה היא מנהלת תחום בית חינוך ברשת אמי''ת.
כמה מלים על רשת אמ''ית? כמה בתי''ס יש
בה, כמה תלמידים?
עדנה טיקטין: או-קיי. רשת אמי''ת זה רשת חינוך ממלכתית-דתית,
יש בה כ 50- בתי''ס על-יסודיים, ועוד כ 30- בתי''ס יסודיים וחלק
גם על-תיכוני. לאחרונה נכנסו לרשת אמי''ת גם בתי''ס ממלכתיים.
כך שיש בה לפחות כ 25- אלף תלמידים.
רזי ברקאי: שרובם נמצאים ביו''ש?
עדנה טיקטין: לא. רשת אמי''ת פרוסה מחצור הגלילית בצפון, ועד
לירוחם, ב''ש, שדרות בדרום. לכל אורך המדינה.
רזי ברקאי: ספרי לי על הפרויקט הזה של אנטי תג-מחיר, מי יזם
אותו ואיך זה הולך לצאת לפועל?
עדנה טיקטין: קודם-כל, במסגרת התפקיד שלי כראש תחום בית חינוך,
אנחנו עוסקים באופן כללי, בהפיכת בתיה''ס שלנו לבתי חינוך.
כאשר מאד חשוב לנו הנושא הערכי שהתלמידים ירכשו וילמדו.
ילד נכנס בכיתה ז'', יוצא בי''ב, מאד חשוב לנו הזהות הערכית
שלו, האישית שלו, שתהיה מכוונת לדברים הנכונים. במסגרת זו,
הוקמה ברשת אמי''ת מועצה שנקראת "מועצה רוחנית חינוכית",
שמכילה רבנים כמו הרב שרלו, הרב ד''ר יהודה ברנדיס, ומנהלי
בתי''ס, שיושבים פעם בחודש וחצי - חודשיים ועובדים על כל
הנושאים הערכיים והאידיאולוגיים שהרשת רוצה להוביל.
ברור לנו שחלק מהתכנית הזאת, חלק מההכנה הזאת, היא
בהקשר של הממלכתיות של מדינת-ישראל. והיה לנו חשוב מאד
להדגיש בפני תלמידינו, שמדינת-ישראל היא כמובן מדינה
דמוקרטית וחובת הציות לחוק היא מעל לכל. כחלק מהנושא הזה,
אנחנו עובדים עם התלמידים על נושא של גבולות המחאה. ומכאן
יצא הרעיון, בעקבות כל האירועים האחרונים של תג מחיר,
להוציא מערך פעילות בנושא.
רזי ברקאי: שמה יהיה במערך הפעילות?
עדנה טיקטין: במערך הפעילות, מה שהיה חשוב לנו להדגיש לתלמידים,
שיש חובת ציות, שיש גבולות ואלימות היא לא לגיטימית בכלל
לשום-דבר! המערך עצמו מתאר בהתחלה איזשהו סיפור בית-ספרי,
שמגיעים לביה''ס, המחנך נכנס לכיתה באמת ומספר שקיבלו
החלטה שלא מפעילים יותר פלאפונים בביה''ס. ובמהלך הדיון,
הילדים מציעים כל מיני הצעות, מה לעשות, איך למחות נגד
הדבר הקטן הזה. בהמשך, אחרי שכותבים את כל המערך הזה על
הלוח, המורה מתחיל לדבר איתם, רגע, מה לגיטימי ומה לא
לגיטימי. ברור שאלימות, לא לגיטימי. במסגרת ה-אני מאמין של
רשת אמי''ת, רשום בצורה ברורה ואנחנו מעבירים את זה לילדים
ולמורים, שהזכות האזרחית היסודית היא למחות נגד פעולות
שונות. אבל יש דרכי מאבק חוקיות. נתחיל לנקוט בהם כחלק
מאחריות שמוטלת על..
רזי ברקאי: אתם נכנסים גם לנושאים.. תראי, הענין של תג מחיר,
אני חושב שהוא קונצנסוס, גם בקרב הציבור האמוני הדתי-לאומי
בישראל. אבל, למשל, פינוי מאחזים בלתי חוקיים או פינוי
התנחלויות בכלל, גם לנושא הנורא רגיש הזה אתם נכנסים?
תמר לוי: תראה, אנחנו, שוב, במסגרת ה-''אני מאמין'' של רשת
אמי''ת שכתבנו והדגשנו אותו. הדגשנו שמותר רק.. הכל במסגרת
החוק. אם המדינה מחליטה לעשות משהו, אנחנו ממלכתיים. וזה
המסר שלנו. אנחנו גם רוצים לגדל מנהיגות תלמידים שהם יהיו
מנהיגי המחר..
רזי ברקאי: יגידו לך ילדים שיש דברים שמתנוסס מעליהם דגל
שחור של אי חוקיות. ויש החלטות מדינה או החלטות ממשלה,
שהן בלתי חוקיות בעליל. כל אחד הרי מפרש את הבלתי חוקי
הזה, על-פי השקפת עולמו, והם יגידו לך שפינוי התנחלות, זה
משהו שיש מעליו דגל שחור. מה תגידי לו?
עדנה טיקטין:שוב, המסר הוא ברור. מה שהוא ממלכתי, אנחנו
ממלכתיים. זה כ''כ ברור. בכלל, כל המערך הזה, אני הצעתי
להעביר אותו במהלך חודש חשוון. שבחודש חשוון, כל בתיה''ס
ברשת אמי''ת מתכוננים ליום הזיכרון ליצחק רבין ז''ל, ובו הם
עוסקים בנושא של קירוב לבבות, בנושא של שיתוף בין קבוצות
בחברה הישראלית, בנושא של סובלנות, וההפעלה הזאת מיועדת
להיות אחת ההפעלות החינוכיות לקראת היום הזה. בזה עוסקים.
רזי ברקאי: עדנה טיקטין, מנהלת תחום חינוך ברשת אמ''ית, תודה
רבה לך. וחג שמח.
עדנה טיקטין: חג שמח. וכל טוב. להתראות.

Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT