"חביב אדם שנברא בצלם"
ד"ר אמנון אלדר, מנכ"ל רשת אמי"ת

בימים אלו, בעיצומן של ההכנות לקראת הימים הנוראים, ימי הסליחות והרחמים, ובעקבות מאמרו של הרב יוסף בלאו מה-
Jerusalem Post בנושא "תג מחיר", מצאתי לנכון להביא בפניכם נקודות חשובות מתוך מסמך "האני מאמין" של רשת אמי"ת. המסמך נכתב לאחר דיונים מעמיקים במועצה הרוחנית-חינוכית של רשת אמי"ת, בה חברים רבנים, אנשי חינוך, מנהלים ואנשי מטה הרשת, והוטמע בין כל המנהלים וצוותי החינוך של רשת אמי"ת. המסמך מבטא את השקפת עולמה של רשת אמי"ת, המושתתת על השקפת העולם היהודית בנושאים רבים ומגוונים. עיקריה נוגעים לשלושה תחומי אמונה מרכזיים:
1. דמות האדם ותפקידו בעולם.
2. מרכזיותה של מדינת ישראל בחיי העם היהודי וכ"ראשית צמיחת גאולתנו".
3. שילוב חדש עם ישן: בין מודרנה לאורתודוכסיה.
 
דמות האדם אליו מכוונת רשת אמי"ת את מאמציה החינוכיים בנויה בין היתר מהנדבכים הבאים:
האדם המפתח את צלם אלוקים שבו, לאור האמור בפרק א' של ספר בראשית.
אדם זה פועל מתוך אחריות לעולם, מתוך תודעה עמוקה של דמותו המיוחדת כאחראי על קיום העולם כולו , על פיתוחו ועל המשך הדורות הבאים.
האדם הממשיך את דמותו של אברהם אבינו, אשר שמר את דרך ד' לעשות צדקה ומשפט, וכן את הגשמת חזון הנביאים שמשמעה, בין היתר הקמת חברה מתוקנת, חברה בה אין פוגעים בגר ביתום ובאלמנה, אין רומסים את החלש בידי החזק, אין מלינים שכר שכיר ומתרחקים מן השוחד.
אמי"ת מחנכת לחיים מוסריים, הרואים בחובות עשיית הצדק והחסד את התשתית הערכית לקיומו של האדם. הרשת מדגישה את המצוות שבין אדם לחברו כאחד משני הבסיסים העיקריים עליו עומדת דמות האדם. רוחב הלב ופתיחתו לבריות, העין הטובה והמידות הפשוטות שבין אדם לחברו הם ממאפייניה של דרך חיים זו, לקראת חברה הפועלת לאור עקרונות החסד והצדק.
 
הרשת מחנכת את תלמידיה לערכי הדמוקרטיה תוך בירור משמעותם היהודית של ערכים אלו:
כיצד צריך יהודי ירא שמיים להתייחס למדינת ישראל כפי שהיא, לחוקיה, לחובות ולזכויות האזרחיות שבה, לעקרונות המשטר הדמוקרטי ולאוכלוסייתה המגוונת.
בירור זה כולל בחינה של דרכי המאבק על עמדות בחברה. אין ספק כי זכות אזרחית יסודית היא למחות כנגד פעולות הממשלה. ישנן דרכי מאבק חוקיות רבות, וניתן לנקוט בהן כחלק מהאחריות המוטלת על כל אזרח המעוניין למחות.
אין לתת בשום פנים לגיטימציה לאלימות מכל סוג שהוא. ולכן אין מקום במקומותינו לפעולות "תג מחיר" שהן פעילות אלימה ממש.
 
אנו, ברשת אמי"ת, מאמינים שלא רק שניתן לחיות חיים שלמים במדינה יהודית דמוקרטית, אלא אנו עוסקים בפעילות חינוכית ערכית ולימודית בנושא זה, במטרה לחנך, בין היתר, להתייחסות נכונה לאחר.
 
מעבר להטמעת ה"אני מאמין" הרשתי בין כל באי בתי החינוך, מפעילה הרשת תוכניות חינוכיות ולימודיות ממוקדות בתחומי הדעת השונים. כגון, במקצועות הקודש בהם מודגש הערך היסודי של חירות האדם "חביב אדם שנברא בצלם" (אבות ג, יד). הרשת ייסדה בתוך בתי הספר בתי מדרש הנקראים "הערב נא" ובמסגרתם לומדים המורים ומלמדים את הסוגיות בעלות הקונפליקטים מתוך התפיסה וההשקפה המובאת לעיל .
במסגרת החינוך לאזרחות עברו צוותי מחנכים ברשת השתלמות בתכנית של לימודי יהדות ודמוקרטיה, שהועבר ע"י ארגון "יסודות" הפועל למחויבות למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, והמבקש להוביל מנהיגות חינוכית יהודית אזרחית משפיעה ואפקטיבית. במסגרת ההשתלמות הוקדש פרק נרחב על המחאה בדגש על גבולותיה. המחנכים העבירו את הנלמד בכתות, והתלמידים התנסו בפועל בשיעורים מיוחדים שהוקצו לכך לדיון בפתרון קונפליקטים בדרכי גישור. מעבר לכך, בשעורי האזרחות מושם דגש רב על חשיבות כבוד האדם באשר הוא, על קיומה של מדינה דמוקרטית, ציות לחוקיה ולקבלת כללי המשחק הדמוקרטי.
בימים אלו מועבר בין כלל מחנכי הרשת מערך מובנה לשעורי החינוך בנושא גבולות המחאה, וזאת כחלק מתוכנית חינוכית כוללת בנושא כבוד האדם. שיעורים אלו יועברו לעשרות אלפי תלמידי אמי"ת ברחבי הארץ .
לסיום: דווקא בימים אלו של חשבון נפש אסור לנו, מנהיגי החינוך, לעמוד מן הצד ולא להביע בקול רם את הסתייגותנו מפעולות תג המחיר, ובמקביל לחנך לא רק בהצהרות, אלא באופן מעשי את בני הנוער שלנו חינוך תורני ערכי המדגיש את חביב האדם אשר נברא בצלם אלוקים.
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT