טיפוח זהות ציונית - דתית - תרבותית
הגדרות
זהות: תפיסת האדם את עצמו ותפיסת החברה אותו. הזהות האישית אינה מפסיקה להתגבש כל עוד האדם חי, אך מקובל להניח שהשלבים הקריטיים של עיצוב הזהות הם בימי הנעורים.

זהות אישית-ציונית-דתית-תרבותית:תפיסת זהות מורכבת המשלבת בין "האני" לבין שלושה רבדים:עולם התורה והמצוות, דמותי כישראלי ציוני והמרחב התרבותי.

טיפוח זהות:הבניית זהות, הצבת אתגרים, טיפול בקשיים, לגיטימציה ללבטים, הכלה ויצירת מודלים להזדהות.

יעדים כללי:
1. טיפוח זהות של בני נוער ישראליים שומרי תורה ומצוות המתחבטים בבעיות זהות אישיות, חברתיות, דתיות, לאומיות  ותרבותיות.
2. "...לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו, ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו" (מתוך חוק החינוך הממלכתי התשי"ג 1953)

מה עושים? 
מהי זהות? וכיצד מטפחים או מעצבים זהות?
בבית הספר שלכם מזלזלים בסמלי הלאום?
מזהים טשטוש גבולות ותהליכי חילון?
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT