המורים שלי - דיאלוג ואכפתיות
מורה - מחנך - מנהיג הרוצה להשפיע ולהקנות לתלמידיו דרך ארץ, ערכים ודעת חייב לקיים דיאלוג מתמשך ומשמעותי עם תלמידיו מתוך תחושה של אכפתיות ואחריות לתהליך התפתחותם.
יעדים כללי:
1.    הכשרה וטיפוח מורים בעלי יכולת ורצון לקיים מערכת יחסים דיאלוגית ואכפתית עם תלמידיהם

מטרות אופרטיביות
2.    הכשרת מורים ופיתוח מיומנויות לשיחה אישית עם תלמידים
3.    יצירת מערכת זמן שתאפשר למורה לתת מענה  אישי לכל תלמיד ותלמיד
מה עושים? 
המורים רוצים ואכפת להם אך הם אינם מצליחים ליצור קשר עם התלמידים.
מורים עייפים, משקיעים מעל ומעבר ואינם מתפנים ליצירת מערכת יחסים אישית עם תלמידיהם.

Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT