תחושת שייכות
תחושת השייכות של אדם למקום או לקבוצה הינה סובייקטיבית, לעומת השייכות  שהיא מושג אובייקטיבי.

תחושת שייכות היא צורך בסיסי וקיומי של האדם. האדם הוא יצור חברתי, מרגע הלידה לאורך כל חייו הוא שואף להשתייך.

טיפוח תחושת השייכות של בני הנוער בבתי החינוך היא כחומר ביד היוצר בידי צוותי החינוך ומושפעת בעיקר מאקלים בית ספרי וכיתתי.

תחושת שייכות לבית הספר נתגלה כהכרחית לתהליכים חינוכיים רבים.

מנהלי בית הספר צריכים לוודא שלמורים תהיה תחושת שייכות של מורים  לבית הספר מסייעת לתלמידיהם להשיג תחושת שייכות כזו.​​​


שייכות.png
תחושת שייכות של אדם לקהילה, לקבוצה,
לבית חינוך ועוד, מקנה לו תחושת ערך בחייו ולהיפך.
 ​הרגשת_שייכות.jpg
מה עושים? שלושה מרכיבים בהבניית תחושת שייכות:
 Connect   - קשר בין התלמידים.
Capable    - מסוגלות
Contribute - חובות ותרומה לבית הספר.
​​
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT