תחושת מוגנות
הגדרה: אקלים חברתי המצמצם אלימות, מעודד הידברות מתמודד עם תופעות של ניכור, הצקות, הטרדות ובריונות. ויוצר תנאים המאפשרים סביבת לימודים בטוחה וידידותית..
יעדים כללי:
1. שיפור תחושת המוגנות האובייקטיבית והסובייקטיבית של כל באי בית החינוך תלמידים וצוותים חינוכיים כאחד.
 
מטרות אופרטיביות
2. בית ספר יבטיח את שלומם ואת ביטחונם של תלמידים ומורים בפעילויות השונות בתוך בית הספר ובפעילויות מחוץ לבית הספר ויספק את זכותם של כל ילד וילדה ושל כל מבוגר לשמירה על גופם, על בריאותם הנפשית ועל רכושם.
3. אין להתמקד רק במניעת אלימות או באירועי אלימות חריגים ואוכלוסיית קצה אלא בכלל אוכלוסיית בית בספר.
4. בניית  תכניות חינוכיות לקידום אקלים המוגנות.
5. יצירת שותפויות חינוכיות לקידום אקלים המוגנות: מורים, הורים, יועצות, שפ"ח  והרשות המקומית.
 ​כללי יסוד
• ערכים ברורים.
• חוקים (גבולות)-בית ספריים ואישיים.
• תגובות (סנקציות).
• שגרות (נהלי חיים).
• מיקוד בצוות.
• מיידיות.
• אחידות.
• עקביות.
• לקיחת אחריות על התוצאה.
• ערוצי תקשורת ודיאלוג.
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT