מודל 'עיר ללא אלימות'

​בבסיס תכנית 'עיר ללא אלימות' שוכנת ההבנה שאלימות ועבריינות הן תופעות מורכבות ורב-מימדיות ולכן גם ההתערבות למניעתן כרוכה בראייה מורכבת ורב מימדית. הנחת היסוד בבסיס המהלך הלאומי היא כי המפתח להתמודדות יעילה עם אלימות ועבריינות היא ראייה הוליסטית ויצירת רצפים של תחומי פעילות (אכיפה, הגנה, חינוך, טיפול, מניעה והסברה), מסגרות ארגוניות (משרדי ממשלה, רשות מקומית, ארגונים בתוך הרשות) והתמודדות עם מחוללים (אישיים, בין-אישיים, תרבותיים, דמוגרפיים וכו').
כיום הארגונים והמנגנונים השונים העוסקים בנושא ברמת המטה והשטח פועלים בעיקר באופן נפרד ועצמאי וברמה פרוייקטלית ולא כוללת מול סוגי אלימות, סוגי אוכלוסיות, זירות שונות ומערכות ארגוניות שונות. על מנת לבנות את הרצפים הנדרשים נדרש ריכוז מאמץ בהקניית ידע, בניית משאבים ובתשתיות ארגוניות.

 

למודל התכנית עקרונות הפעלה והנחות יסוד מובנים וברורים, המבוססים על סקירה
תיאורטית ואמפירית. על מנת להתמודד נכון עם אלימות, נדרשים:
• חוסר סובלנות מוחלט לאלימות
• תגובה אפקטיבית ויד קשה
• שותפות רחבה בין מכלול הגורמים בעיר
• השבת הסמכות למבוגרים בכלל והשבת המשמעת למערכות החינוך
• חיזוק הריבון בעיר וקידום רעיון שלטון החוק
• עיסוק במניעה מקיפה בצד אכיפה נוקשה

Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT