לימודי קודש "והערב נא"
תפקידו של בית החינוך לשפר את איכות הוראת לימודי הקודש, במטרה לחזק את הזהות האמונית, הערכית והמוסרית של התלמידים ולעוררם לאהבת לימוד התורה.
 • בתי מדרש "והערב נא" – תשע"ב 
  בנים
  - ישיבת אמי"ת צפת         
  - ישיבת אמי"ת עפולה
  - ישיבת אמי"ת באר שבע
  - אמי"ת דביר בית שמש
  - אמי"ת חברה ומשפט, כפר בתיה, רעננה
  - אמי"ת מדעי, כפר בתיה, רעננה
  • בנות
   - אולפנת אמי"ת צפת
   - מדרשית קמה אמי"ת ירוחם
    - אולפנת אמי"ת חיפה
   - אולפנת אמי"ת נוגה
   - אפיק- אמי"ת באר ירוחם
   
 

 חדשות בית חינוך

 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT