קהילה ומשפחה
הגדרות - "מבית חינוך לקהילה חינוכית".
המשפחה, הקהילה ובית החינוך הינם שלושה מבני יסוד חברתיים הממלאים תפקיד משמעותי בהתפתחותו של המתבגר.
הידוק קשרי גומלין חינוכיים בין בית החינוך למשפחה ובין בית החינוך לקהילה  והפיכת בית החינוך למסגרת חינוכית משמעותית גם בשעות הפנאי עבור התלמידים הינם אבני היסוד בבניית קהילה חינוכית
 
יעדים כללי:
1. הפיכת בית החינוך למרכז קהילתי לתלמידים, ולהורים.

מטרות אופרטיביות

2. בנייה וטיפוח של קשר בין בית החינוך להורים.
3. בניית תוכנית פנאי לתלמידים בשעות אחר הצהריים והערב בתוך בית החינוך.
4. הגברת מעורבות התלמידים בקהילה (שכונה, עיר).

מה עושים? 
הורים אינם מגיעים לפעילויות?
כיצד רותמים את הרשות?
כיצד יוצרים תוכנית שעות פנאי אטרקטיבית ומשמעותית בתוך כותלי בית החינוך עבור דור הפייסבוק?
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT