מאפייני בית החינוך
בית החינוך ברשת אמי"ת מאופיין ב-10 מדדים, שגובשו במהלך השנים האחרונות ע"י מנהלים, צוותים חינוכיים והנהלת הרשת. בכל שנה מתקיימת הערכה ומדידה בקרב כל באי בית החינוך באשר למצבם בכל אחד ממאפייני בית החינוך.

<>
מאפייני בית חינ וך​ ​
 

 חדשות בית חינוך

 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT