מרכזי קהילה ומשפחה
ברשת אמי"ת בתיה"ס יהפכו לאחר שעות הלימודים למרכזי קהילה ומשפחה

ברשת החינוך הממלכית-דתית אמי"ת תופעל השנה תוכנית בשם "מבית חינוך לקהילה חינוכית". לדברי מנכ"ל רשת אמי"ת, ד"ר אמנון אלדר, מטרת התוכנית היא לבנות בתוך בתיה"ס מסגרת חינוכית-חברתית לשעות הפנאי עבור התלמידים. גם ההורים ישולבו בתוכנית. לדברי ד"ר אלדר, בבדיקה שנערכה בבתיה"ס של הרשת נמצא, כי רק 30% מהתלמידים חברים בתנועות נוער. לדבריו, בשעות הפנאי ובחופשות התלמידים "הולכים לאיבוד" לפעמים מול האינטרנט והטלוויזיה. התוכנית מבקשת לפתור בעיה זו. בשלב הראשון תופעל התוכנית ב-16 בתי"ס, בהם ימונו רכז קהילה ומשפחה ובנות שירות לאומי, שיהיו אחראים לפעילות הפנאי. הפעילות תעסוק בהעשרה, חברה וכיף ובהעצמת מנהיגות נוער. ד"ר אלדר מדגיש, כי תוכנית הפעילות תגובש בכל בי"ס בשיתוף מלא עם מנהיגות הנוער.
כמו כן יתקיימו בבתיה"ס בשעות הערב סדנאות להורים בהנחיית מומחים, בנושאים כמו "התמודדות עם מתבגרים".
ברשת אמי"ת ילמדו השנה למעלה מ-20 אלף תלמידים, בכ-90 מוסדות חינוך. ברשת מונו שמונה מנהלי בתי"ס חדשים. הרשת פתחה ישיבה תיכונית חדשה בירוחם, ולמעשה מנהלת כעת את כל מערכת החינוך הממלכתית-דתית בעיר, ואת מדרשת באר, שבה לומדות בנות המסיימות כיתה י"ב. המדרשה משלבת לימודים והתנסות חינוכית-קהילתית ושירות צבאי או לאומי.
בכל התיכונים של הרשת תונהג השנה תוכנית לשיפור ההישגים בבגרויות בשם "תוכנית ה-80". במסגרת התוכנית ימופו תלמידים מתקשים ויוענקו להם שיעורי תגבור, בעיקר בלשון עברית, אנגלית ומתמטיקה. למימון התוכנית גויסו תרומות בסך כמיליון ש"ח על ידי ארגון נשות אמי"ת.
בבתיה"ס של הרשת ימשיך השנה הפרויקט של העברת שאלונים אנונימיים לבדיקת האקלים החינוכי בקרב התלמידים. השאלונים פותחו בשיתוף עם מכללת בית ברל. התפיסה העומדת מאחורי השאלונים היא, שלא רק ההישגים בלימודים ניתנים למדידה, אלא גם התחום הערכי. השנה יועברו, לראשונה, שאלונים דומים גם למורים.
 
 מתוך האתר "חינוך נבון"
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT