תוכנית במ"ה - בית מדרש הורים
מעורבותם של ההורים בתהליך החינוכי-לימודי של התלמידים בבית הספר, אינה תופעה חולפת, אלא תהליך ההולך ותופס תאוצה, בפרט בשנים האחרונות. מעורבותם של ההורים הינה, כיום, עובדה קיימת המתרחשת בכל בית ספר בדרגות שונות.
יש ערך להמשכיות בין הבית לבית- הספר ולשם כך דרוש מגע ישיר בין המורים וההורים.
לאור החשיבות של מעורבות ההורים והצורך להבניית דרך משותפת בתפקיד החינוך נוצרה תוכנית במ"ה (בית מדרש הורים).
תפקידו העיקרי של בית הספר הוא הכנת התלמיד ל"עולם הגדול", כדברי הרש"ר הירש:
"...תפקיד בית הספר, בעיקר במילוי מקום האב במה שנוגע להקניית ידיעות. אמנם, תכלית בית הספר היא "הכנת התלמיד והכשרתו לקראת החיים"; הכנה זו כוללת הן את פיתוח השכל וריבוי הידיעות בענפי המדע השונים, אך "בעיקר יש להלהיב את התלמיד לקראת תפקידו הגדול בחיים, דהיינו: לחיות חיי יהודי נאמן בעולמו של הקב"ה, לפי רצון ה' ...".
חשיבה משותפת עם ההורים אודות הערכים המשמעותיים אליהם הבית ובית הספר  מחנך הינה מרכיב משמעותי להתפתחותו הערכית-מוסרית ולימודית של התלמיד. 

זוהרה פלורסהיים
מפקחת יועצות ארצית, מינהל החינוך הדתי

Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT