עיצוב זהות אישית ציונית ודתית

 מאמרים

1. הציוני הדתי - מבט לעתיד / ד"ר שלמה קניאל

המאמר מציג את הבעיתיות הכרוכה בחינוך הציוני דתי, ואת הדרכים לפתרון.

המאמר מתריע מפני סכנת ''עומס היתר'' המבלבלת את בני הנוער הציוני דתי, כתוצאה מאי התאמה בין המידע הרב אליו נחשף, מול חולשתה של המשנה החינוכית דתית, הגורמת לחלק מבני הנוער לחזור בשאלה, ולאחרים להתחרד.

הפתרון אותו מציע המאמר טמון בחשיבה אסטרטגית לטווח ארוך, והגדרה מחודשת של המשנה החינוכית שתשמש עוגן ערכי לבני הנוער בהגדרת זהותם האישית והדתית.


2. לקראת בניין חינוכי של זהות ציונית דתית/ יונה גודמן.

‏עיצוב זהותם ואישיותם של המתבגרים – בנים ובנות -  בחברה הציונית דתית, נוכח השפעותיה של תרבות הרחוב המשדרת מסרים והלכי רוח הנוגדים את השקפת עולמנו כציבור ציוני דתי, מחייבת בניית תוכנית חינוכית רב שנתית לשם עיצוב מודע של הזהות הציונית דתית של ילדינו.

המאמר דן באתגרים, כיוונים וקשיים בתהליך הטיפוח וההעצמה של הזהות הציונית דתית של תלמידינו


3. זרמים אידיאולוגיים וסגנונות חיים באוכלוסיה הדתית-לאומית/ עוז אלמוג, דוד פז

סקירה מקפת על התפתחותם של זרמים אידאולוגיים וסגנונות חיים באוכלוסיה הדתית לאומית מראשית דרכה של הציונות הדתית ועד היום, והשפעתם של אלה על עיצוב דמותו, זהותו ואישיותו של הנוער הציוני דתי.

4. הכיפה הסרוגה ומה שמאחוריה – ריבוי זהויות הציונות הדתית/ אשר כהן

·מה בין זהות וזיהוי, וכיצד הם מתקשרים למסורת ההלכתית דתית?

·מהם מרכיביה של זהות אישית וקבוצתית? מה הקשר בינם לבין תהליכים חברתיים בעולם הדתי?

·מהן אמות המידה ליצירת ההבחנה בין דתי ושאינו דתי?

·מהן הנורמות ההלכתיות המגדירות את שיח הזיהוי ואת ההשתייכות הדתית?

·כיצד משפיעים תהליכי פיצול ופילוג בציונות הדתית על אופיה של מערכת החינוך הדתית?


5. הנוער הציוני דתי בעין הסערה: שינויים ותמורות בתרבותו ובערכי חייו/ יונה גודמן

 במאמר זה, מנסה המחבר להגדיר את השינויים המתחוללים בתרבות הנוער הדתי היום. הוא בוחן את הדברים, תוך ניסיון לזהות את הגורמים העיקריים המניעים את התהליכים עצמם. בהמשך, מנסה המחבר להציע הבחנה בין גורמים שמאז ומתמיד השפיעו (ואף הפריעו) לחינוך דתי, ובין גורמים חדשים שהופיעו רק בשנים האחרונות. גורמים המציבים אתגרים חדשים בפני החינוך הדתי. לבסוף, נעשה ניסיון ליצור פרופיל כללי של מאפייני הנער\ה הדתי הגדל בתרבות הפוסט מודרנית.


6. עלמה אבדה: זהותן האמונית של דתל"שיות/ שרגא פישרמן

הספר עוסק בתהליך התפתחותה וגיבושה של הזהות האמונית בקרב מתבגרות ישראליות שגדלו והתחנכו במוסדות החינוך הממלכתי=דתי, ומגדירות את עצמן כדתל"שיות (דתיות לשעבר). הספר הוא פרי מחקר בן שלוש שנים, שבמהלכו רואיינו מאות מתבגרות בשיטת הראיון הפתוח. בחלקו הראשון מובאות מסקנות תיאורטיות וחינוכיות מן המחקר, ובחלקו השני מבחר של ראיונות ונראטיבים, המלווים בתיאור התפתחותה של הזהות האמונית. הניתוח מושפע מהשקפת עולמו של המחבר, דרכו המקצועית והעדפותיו האישיות. לעתים הוא כולל ביקורת כלפי הורים ומחנכים. עם זאת, המטרה היא להאיר את עיניהם לתהליך ולתופעה. הספר מציע גם התייחסות טיפולית וכיוונים חינוכיים. מיועד להורים, מחנכים ויועצים חינוכיים

7. זהות האני וזהות אמונית בקרב מתבגרים דתיים  בישראל/ שרגא פישרמן

זהות האני היא המשימה החשובה ביותר בגיל ההתבגרות. אחד ממרכיבי זהות האני הוא המרכיב האידיאולוגי הכולל, בין השאר, את המימד הדתי. אחד ממימדי הזהות הדתית הוא הזהות האמונית.
המחקר הנוכחי בחן את הקשר בין הזהות האמונית לזהות  האני בקרב מתבגרים דתיים בישראל.

8. במחשבה תחילה - חינוך הבת הדתית-ציונית בראי החינוך הבלתי פורמלי


צוות תכנים חמ"ד מנהל חברה ונוער: מיכל דה-האן, אפרת עמנואל, עדי צביאלי, שרה שיבר

חינוך הבת הדתית נדרש בו זמנית לתת מענה לשלש התחבטויות זהות המאפיינות את עולמה: זהות אישית של המתבגרת, זהות נשית מתפתחת וזהות דתית-ציונית.

המאמר שלהלן מעלה מספר דגשים המהווים אתגרים לחינוך הבת בעת הזאת ומציג מכנה משותף והסבר מכנס למגוון התלבטויות. כמן כן, מציע המאמר רעיונות מתוך משנת החינוך הבלתי פורמאלי, אשר יאפשרו למחנכים ולבית הספר תגובה חינוכית סדורה לדילמות חינוכיות.


9. חינוך לגיבוש זהות האני וזהות אמונית  למתבגרים דתיים/ שרגא פישרמן

במהלך גיל ההתבגרות מתרחשים שינויים רבים שיש להם רלוונטיות להתפתחות הזהות האמונית. החשיבה הפורמאלית של התבגר מתפתחת ומגיעה לבשלות . מעתה המתבגר מסוגל לחשוב על נושאים מופשטים והוא אף נדחף לעשות כן. מסוגלות זו דוחפת אותו לחשיבה מחודשת על אמיתות שהיו מנת חלקו בגיל הילדות. תוצאות בחינה מחודשת זו מהוות נדבך חשוב ביותר בזהותו.

המאמר מציג מפתח להתאמת החינוך לצרכי המתבגר ביחס לגיבוש זהות האני שלו ובכללה זהותו האמונית.

10. שינויים בזהות האני לאחר ביקור בפולין/ שרגא פישרמן, שלמה קניאל

סיורים של בני נוער ישראלים בפולין הפכו זה מכבר לחלק מתכנית הלימודים של מתבגרים רבים. יש המצדדים בסיורים אלו, אך רבים מתנגדים להם מסיבות שונות.
התהליך החינוכי המתרחש לפני המסע, בעת המסע ובעקבותיו נמצא באחריות מערכת החינוך.
בשל כך, השאלות החינוכיות העולות מבדיקת השפעת המסע הן:
רבות וחשובות
: האם וכיצד המסע משפיע על אישיות המתבגר? האם השפעתו חיובית או שלילית?

* המחקר נערך בתמיכת ועדת המחקר הפועלת במכון מופ"ת.

Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT