יחסי גומלין בין בית הספר להורים ומכוונות לקהילה
מתוך: חוזר מנכ"ל תשע/1(א), י"ב באלול התשס"ט, 1 בספטמבר 2009

 

אורחות חיים במוסדות החינוך

 

2.1 אלימות

12–2.1 קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך בית-ספרי בטוח ולצמצום האלימות
      2.3  סטנדרטים לתרבות ולאקלים של בית הספר

 

ו.       סטנדרט 6: יחסי גומלין בין ביה"ס להורים ומכוונות לקהילה

תיאור הסטנדרט: בית הספר וההורים משתפים פעולה כדי לקדם את טובת הילד בתוך בית הספר ומחוצה לו. לפיכך בית הספר מקיים מערך של העברת מידע להורים בנוגע לבית הספר ובנוגע לילדיהם; בית הספר פועל למיסוד שותפות ההורים ומגדיר את תחומי מעורבותם ואת התחומים שבהם הם יוכלו להיות שותפים בקבלת החלטות ובפעילויות של בית הספר; בית הספר פועל מתוך מכוונות קהילתית.

 

דוגמאות לפעולות

· העברת מידע שוטף להורים על המצב הלימודי-חברתי של ילדם ואודות הפעילות בבית הספר ושיתופם בבניית תכנית לשיפור המצב

·    יצירת תרבות דיווח להורים על אירועים חיוביים הקשורים לילדם

·   הבניית מסגרות לשיתוף פעולה ולמעורבות הורים בבית הספר

· הבניית מסגרות לשיתוף פעולה עם הקהילה ועם גורמים נוספים כמו המשטרה, הרווחה וכיו"ב

·   הפעלת סדנאות משותפות להורים, לתלמידים ולצוות החינוכי

·   שילוב מתנדבים מבוגרים בבית הספר.

 

 

דוגמאות למדדים

·         מעורבות  ההורים ותרומתם  בתחומים שהוגדרו על ידי בית הספר

·         יידוע הורים

·        פעולות בשיתוף הקהילה.

 

Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT