התמונות צולמו ע"י:

                    צביקה נבו ודוד שטיין​​

Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT