אתרים לא ראויים

​במסגרת המפגש המחוזי הראשון לשנה זו שהתקיים בארבעה בתי ספר ברחבי הארץ: מקיף באר שבע, מרכז טכנולוגי כללי ירושלים, אמי"ת חצור הגלילית ומרכז טכנולוגי רמלה התקיימה פעילות בנושא "אתרי מחשב לא ראויים" קרי אתרים בלתי צנועים.
העיסוק בנושא רגיש ומשמעותי זה מחד הפתיע את המשתתפים ומאידך הסתבר כרלוונטי עד מאד וכהכרחי לטיפול.
הפעילות הועברה על ידי תלמיד המנהיגות הצעירה לחבריהם בבתי הספר ולוותה במצגת סיכום – זהירות מסך!!!
במסגרת הפעילות מלאו התלמידים שאלונים שונים . הנתונים נאספו לכדי מסמך מסכם ומרתק.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT