הזמנה לכנס הפתיחה

סדר היום
10:00-10:30: התכנסות וכיבוד קל
10:30-11:00: דברי פתיחה
על אתגרי שעות הפנאי, עדנה טיקטין - ראש תחום בית חינוך, רשת אמי"ת.
כוחה של מנהיגות נוער, מיכל דה האן מפקחת ארצית, יחידת החמ"ד, מינהל חברה ונוער.
הצגת הנושא השנתי, עדנה טיקטין ואפרת עמנואל.
11:00-12:15: הצגת תיאטרון: "חיפוש עצמי בעולם הוירטואלי"
12:15-12:45: הפסקה וארוחת הצהריים.
12:45-14:30: פעילות בחבורות - חבל על הזמן! נוער משנה את העולם- האומנם?!
14:30-15:00: משוב וסיכום

עדנה טיקטין - ראש תחום בית חינוך, רשת אמי"ת
אפרת עמנואל- מנהלת יחידת המנהיגות הצעירה, רשת אמי"ת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT