מדידה והערכה של בית החינוך
להערכת התהליך "מבית ספר לבית חינוך" ולמדידתו שתי מטרות עיקריות: מסכמת ומעצבת. הראשונה, לסכם ולשקף מצב עדכני של התהליך החינוכי. מטרתה השנייה של ההערכה, לעצב ולתכנן את המשך המהלך בכל אחד מבתי החינוך כנגזרת של ממצאי המדידה.
בבית חינוך, בשונה מבית ספר, נתפס המעשה החינוכי כתהליך הוליסטי המשפיע על אורח החיים. ההערכה של מידת עמידתם של בתי הספר ביעדי בית-החינוך, הינה הערכה תהליכית, המבוססת על הצבת יעדים מדידים והטמעתם בקרב כל באי בית החינוך במטרה להיות בתהליך של התקדמות ושיפור תמידי.


תהליך המדידה
לצורך כך נבנה מודל להערכת אקלים חינוכי-זהותי - שאלון בית חינוך (בשיתוף בית ברל) – שאלון אינטרנטי המועבר לתלמידים פעם בשנה לתלמידים, למורים ולהורים. השאלון עוסק בכל מאפייני בית החינוך.
לאחר סיום מילוי השאלונים עוברים הנתונים עיבוד סטטיסטי ראשוני ע"י יחידת המו"פ של רשת אמי"ת ומופקים דוחות אקסל לכל בתי החינוך.
 מנהל בית החינוך מקבל את ממצאי הערכה של חוקרי בית ברל.  מניתוח תוצאות ממוצע מאפייני בית-חינוך בבית ספרו בהשוואה לתוצאות הקודמות, מחליט המנהל וצוות הבחי"ר על 2-3 מאפיינים שבהם יתמקדו, ועל פיהם נקבעת תכנית העבודה החינוכית-ערכית לשנה הקרובה .
בתום שנת פעילות מבוצעת מדידה חוזרת באותם כלי הערכה המאפשרת בחינה של התקדמות התהליך והפנמתו.
 
 
צוותים משותפים של בעלי תפקידים, רכזי חינוך ערכי חברתי , רכזי קהילה ומשפחה יועצים ורבנים – הפועלים בכל בתי הספר של רשת אמי"ת.
מטרת הצוותים לסייע להנהלה בהובלת תהליכי שיפור ושינוי ערכי וחברתי בבית החינוך, בנושאים שהוצבו כמטרה לשיפור בעקבות ממצאי שאלון "בית החינוך".
צוותי הבחיר מקבלים הכשרה מיוחדת לעבודתם עם הנהלת בית-החינוך ולהנחיית המחנכים בבית ספרם.
 

 חדשות בית חינוך

 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT