בית חינוך
רשת אמי"ת מחנכת את תלמידיה ברוח הציונות-הדתית, תוך הדגשת ערכי פתיחות, מתינות, סובלנות, שורשיות יהודית, כיבוד הזולת ואהבת האדם.  ערכים אלה שלובים בטיפוח המצוינות האישית והלימודית המבוססת על הענקת השכלה תורנית, עיונית, מדעית וטכנולוגית ברוח זמננו תוך חתירה להצבת איכויות ביצוע גבוהות. לצורך כך מתפקדים כל בתי הספר של הרשת כבתי חינוך, בהם קיימים מאפיינים היוצרים אווירה המאפשרת לתלמידים עיסוק משמעותי במסרים ובתכנים, במטרה לעצב בוגר בעל תפיסה ערכית מוסרית גבוהה, הפועל ברוח הציונות הדתית ובעל הישגים לימודיים גבוהים.

 
במטה הרשת פועל צוות בית חינוך העוסק בתחומים הבאים:
1. בית ספר כבית חינוך- הובלת התחום הערכי-חינוכי ברשת אמי"ת.
2. משפחה וקהילה- פיתוח והטמעת התהליך מבית חינוך לקהילה חינוכית.
3. לימודי הקדש כמשמעותיים- מימוש היעדים החינוכיים והערכיים בתחום "והערב נא".
4. מנהיגות צעירה- ליווי וטיפוח חברת התלמידים.
5. פיתוח מקצועי לצוותים החינוכיים בבתי החינוך (בחי"ר - בעלי תפקידים מובילים, רכזי חינוך חברתי, יועצים, רבנים ורכזי קהילה ומשפחה).
6. הערכה ומדידה ערכית- בקרב כל באי בתי הספר ברשת: תלמידים, מורים והורים.


צוות בית החינוך

מנהלת בית החינוך- גב' עדנה טיקטין
ראש תחום "והערב נא"- הרב ינון אביעד
ראש תחום ישיבות ואולפנות- הרב אבישי מילנר
ראש תחום תיכונים- הרב אלי אדרי
ראש תחום שיח - דני ניקריטין
רכזת מסע משמעותי - נורית דוידי

​ ​​

 

 חדשות אמי"ת

 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT