מעורבות חברתית

רשת אמי"ת מייחסת חשיבות רבה להתנסות בני הנוער ב"מעורבות חברתית- אזרחית" בכל תחומי החיים, לצד הישגים בתחומי הדעת השונים. לכן מקדמת הרשת פעילויות של חסד ונתינה בכל הגילאים.
הרשת מעודדת את בתי החינוך להשתלב בתכניות התנדבותיות שונות לאורך השנים וביניהן: "לאורו נלך", "מחויבות אישית", "מעורבות חברתית" וכן היערכות לקראת קבלת תעודת בגרות חברתית.

 

תכנית "מעורבות חברתית" לקראת קבלת תעודת בגרות חברתית
החל מכתה ז' מתנדבים תלמידי בתי החינוך בקהילה באפן קבוע כשעתיים שבועיות.
 
החל מכתה י' משתלבים תלמידי בתי החינוך ברשת בתכנית "מחויבות אישית-שירות לאזרח"
כחלק מהתכנית הכוללת לקראת קבלת תעודת בגרות חברתית.


בכתה י"א-י"ב משתלבים תלמידי בתי החינוך בתוכנית "לאורו נלך;".
הישגי בוגרי התכנית נמדדים בכתה י"ב על פי הישגיהם החברתיים ערכיים בתרומה לחברה, לצד ההישגים בתחומי הדעת ,במסגרת קבלת תעודת בגרות חברתית.
הערכה ומדידה.
 2 ש"ש במשך שלש שנים  בכתות י'-י"ב - 180 שעות
השתתפות בהכשרה ובהדרכה: 90 שעות במשך שלש שנים
עבודת תיעוד ורפלקציה: יומן מסע אישי + עבודת חקר.
 

 חדשות בית חינוך

 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT