ה. נושאים באשכול א (למגזר היהודי)

בבחינת הבגרות תתבקשו לענות בפרק השלישי על קטע אנסין.
בפרק מופיעות שלוש שאלות על האנסין, מתוכן אתם צריכים לענות על שתיים.
השאלות על האנסין הן לרוב מהנושאים המופיעים באשכול א'.

בפרק זה נעסוק בנושאים הבאים :
תחילה נבחן את ההשקפות והגישות הקיימות בחברה הישראלית בקשר לאופייה של מדינת ישראל. ההשקפות והגישות מנסות להצביע על הדרך שבה קבוצות באוכלוסייה הישראלית חולמות או רוצות שמדינת ישראל תתנהג. בבחינת הבגרות תצטרכו לזהות איזו גישה באה לידי ביטוי בקטע האנסין מהגישות בהן הפרק עוסק. על מנת לזהות בצורה נכונה את הגישה יש לציין מאפיין ליבה מרכזי של הגישה ושני מאפיינים נלווים של אותה גישה.

 

בהמשך הפרק נדון ביחסים של מדינת ישראל עם העם היהודי. נבחן כיצד מדינת ישראל מתנהגת לקהילות היהודיות בחו"ל וכיצד הקהילות היהודיות בחו"ל מתייחסות למדינת ישראל.
לאחר מכן נעסוק בנושא הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה הקיים בישראל. נבדוק את המקור להסכם, וכן את הנושאים הכלולים בו.
בסיפא של הפרק נדון בשסע הדתי בישראל, בין דתיים וחילוניים.
נבחן מהם הגורמים לשסע זה, כיצד השסע בא לידי ביטוי, ומהם הדרכים שבהם ניסו להפחית את המתח בין הצדדים בשסע. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT