ז. דפי נוסחאות

1. עקרונות המשטר הדמוקרטי
2. זכויות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT