תירגולים לפרק ד

 

1) פרט והסבר את שתי השיטות הנהוגות בעולם לרכישת אזרחות והדגם כיצד כל שיטה באה
    לידי ביטוי בסעיף של חוק האזרחות הישראלי משנת 1952.

 


2) צעיר ערבי שנולד ברומניה לזוג הורים שהיו אזרחי ישראל ועברו לרומניה ללמוד רפואה, 
    רוצה לחזור לישראל ולהיחשב לאזרח מהשורה. ציין והצג לפי איזה סעיף בחוק האזרחות,  
    ועפ"י איזו שיטה לרכישת אזרחות, יכול הצעיר לקבל אזרחות ? הסבר תשובתך.

3) "נוצה אדומה" – אינדיאני מנהר האמזונס, רצה לקבל אזרחות ישראלית, אולם לאחר שקרא  
    את חוק האזרחות של ישראל, כתב מכתב לשגרירות ישראל בברזיל, בו טען כי החוק בישראל   
    מפלה בין מתן אזרחות לבעלי דם יהודי לעומת בעלי דם אינדיאני. ציין והצג את הסעיף בחוק
    האזרחות שבעזרתו יכול "נוצה אדומה" לקבל אזרחות ישראלית. הסבר תשובתך.

 


4)  חוק יסוד הכנסת" קובע שהבחירות לכנסת הן כלליות, ארציות ויחסיות. לאחרונה ביקש
    אחד מחברי הכנסת לשנות את שיטת הבחירות, אולם הוא לא הצליח להשיג את
    תמיכתם של 61 מחברי הכנסת בשינוי זה, כפי שמחייב "חוק יסוד הכנסת". ציין והצג
    את המאפיין הייחודי של חוק יסוד, שמנע את שינוי שיטת הבחירות. הסבר תשובתך
    על פי הקטע.

5) הממשלה החליטה ברוב דעות לאשר הסכם שלום עם מדינה שכנה שבמהלכו יוחזרו
    שטחים שהיו בשליטת מדינת ישראל. כאשר ההצעה הוגשה לאישור הכנסת, הצביע
    אחד השרים נגד אישורה. בתגובה על מעשה השר, פיטר אותו ראש הממשלה. ציין
    והצג את העיקרון שבשמו פיטר ראש הממשלה את השר. הסבר תשובתך.

6)  נציגי משפחות שכולות עתרו לבג"צ במטרה לבטל את החלטת ממשלת ישראל לשחרר אלף
      מחבלים תמורת החזרתו של גלעד שליט, בטענה שהחלטת הממשלה "מוכתמת בדם
      יקיריהם". ציין והצג בהתבסס על איזו סמכות פעלה הממשלה במקרה זה. הסבר תשובתך.
 

 

7) קטע אנסין :
בכנס משפטנים בכירים, שדן בהצעת החוק של שר המשפטים פרופ' דניאל פרידמן לפיצול הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה, נשמעו דעות בעד ונגד הצעת החוק :
שר המשפטים פרופ' דניאל פרידמן טען כי כיום מתקיים מצב בעייתי שבו היועץ יושב בישיבות הממשלה בעודו מחזיק ביד אחת את תיקי החקירה של ראש הממשלה ושרים נוספים ומצד שני הוא משתתף בדיונים כאילו הוא היועץ המשפטי שלהם. פרידמן התייחס בדבריו לאחריות הציבורית שמוטלת על כתפי הממשלה הנבחרת, הן המשותפת והן האישית, לעומת היעדר כל אחריות כזו מצד היועץ המשפטי לממשלה, והאשים את שופטי בג"ץ בדה-לגיטימציה של ההליך הדמוקרטי וביצירת דה-לגיטימציה לנבחרי הציבור. פרידמן טען כי לממשלה יש סמכות שיורית לעשות בשם המדינה כל פעולה שעשייתה נדרשת כדי להגן על ביטחון המדינה, על כלכלתה ועל ביטחון אזרחיה. הממשלה יכולה גם לחוקק חקיקת משנה ולהוציא תקנות עזר וצווים על מנת לפרש בצורה רחבה יותר את החקיקה הראשית של הכנסת. ברור שחקיקת המשנה לא יכולה לסתור את החקיקה הראשית ומכאן ניתן להבין גם את מגבלות הממשלה ביחס לכנסת, אולם בסה"כ אין ספק שלממשלה סמכויות נרחבות ולכן יש לה אחריות רבה, ואסור שהיועץ המשפטי לממשלה יתעלם מכך.
היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז לא נשאר חייב ואמר ש"הצעת החוק תרסק את תפקיד היועץ המשפטי ותרוקן אותו מכל משמעות. הצעת החוק מציעה שהיועץ המשפטי ימונה לתפקידו על ידי וועדה מקצועית בהרכב מאוזן פנימי שלממשלה אין בו רוב. בפועל אם שר המשפטים לא יהיה מרוצה מהיועץ שיתפקד מעתה רק כיועץ משפטי לממשלה בלשכת שר המשפטים, הוא יוכל לפטרו". מזוז טען כי "דווקא העובדה שהיועץ המשפטי לממשלה הוא גם העו"ד של הממשלה וגם מי שעומד בראש התביעה, ויכול לקבוע האם להסיר את הסינות של ח"כ ולהעמידו לדין, במידת הצורך, מעניקים ליועץ את הכוח לוודא שמדינת ישראל תתקיים כמדינה ציונית ודמוקרטית השומרת על שלטון החוק, שכן אחרת שרי הממשלה לא יתייחסו לדעות המהותיות שמשמיע היועץ בישיבות הממשלה".
פרופ' שלמה אבינרי טען כי הצעתו של השר פרידמן חשובה מאוד שכן לא יכול להיות ניגוד אינטרסים מובנה יותר של אדם שהוא מצד אחד אמור לייעץ לממשלה מבחינה משפטית ומצד אחר הוא זה שמחליט אם לפתוח בחקירה נגד שרי הממשלה.
פרופ' רות גביזון טענה כי הצעתו של השר פרידמן מעלה קושי נוסף בתפקיד היועץ שכן מאחר שהוא צריך לבקר את הממשלה הוא שוכח לעיתים שהוא גם צריך לייעץ לה, וכך נמנע מהממשלה ייעוץ משפטי הדרוש לה.
א'.  ציין והצג שתי סמכויות של הממשלה והסבר מגבלה הקיימת על אחת מסמכויותיה.
      הסבר את תשובתך על הקטע.
ב'.  ציין והצג את הבעייתיות העולה בדבריו של מני מזוז, משני תפקידיו של היועץ המשפטי
      לממשלה. הסבר תשובתך בהתבסס על הקטע.
ג'.  הסבר על איזה סוג של משפט אחראי בג"ץ ? הסבר 2 צווים שבסמכותו להוציא על
      מנת לתת "סעד למען הצדק" לעותרים אליו ?

 


8) פרט והסבר את שלוש הערכאות המשפטיות, והסבר כיצד קיומן של שלוש הערכאות שציינת
    מסייעות במימוש הזכות להליך הוגן.

9) פרט והסבר מהי ממשלה קואליציונית ? ומדוע העדיפו ממשלות ישראל להקים קואליציות
    רחבות ?
 

 

 
10) פרט והסבר כיצד מסייעים : תנאי העסקת השופטים, לשמירה על עצמאותה ואי-תלותה של
      הרשות השופטת ?

11) האגודה לזכויות האדם עתרה לבג"צ בדרישה להורות לעירייה במרכז הארץ לתקצב את
      פעילותו של בית כנסת רפורמי הנמצא בתחום סמכותה העירוני. ציין והצג באיזה צוו יכול
      להשתמש בג"צ במקרה זה ? הסבר תשובתך.

12) בית ספר "בית יעקב" בעמנואל, המתוקצב ע"י המדינה, קיבל הוראה מבית המשפט
      להפסיק את המדיניות המפלה בין תלמידות אשכנזיות ומזרחיות. למרות זאת קבע
     בית הספר הפסקות נפרדות, אסר על התלמידות האשכנזיות לדבר עם המזרחיות,
     הכריח רק את התלמידות המזרחיות להתפלל בהברה אשכנזית ואף הקים חומה
     באמצע ביה"ס להפרדה בין התלמידות. הורי התלמידות המזרחיות עתרו לבג"ץ
     כנגד מדיניות בית הספר וביקשו "סעד למען הצדק" עבור בנותיהן. ציין והצג את
     הצו שבו יכול בג"צ להשתמש כדי להגיש סעד למען הצדק להורים העותרים. הסבר תשובתך.
13) האגודה לזכויות האדם עתרה לבג"צ בדרישה להורות לעירייה במרכז הארץ לתקצב את
      פעילותו של בית כנסת רפורמי הנמצא בתחום סמכותה העירוני. ציין והצג באיזה צוו יכול 
      להשתמש בג"צ במקרה זה ? הסבר תשובתך.
14) קטע אנסין : 
במחלוקת על סמכותו של בית המשפט להכריע בהתנגשות בין ערכים, טוען פרופ' שלמה אבינרי כי "האקטיוויזם השיפוטי של בג"צ מביא לידי כך שחלק לא קטן מהאוכלוסייה בישראל החלו לראות את בית המשפט כאוייב ולא כבורר ניטראלי בין הניצים". לטענתו, "כאשר יש בציבור מחלוקת בענייני ערכים ואורחות חיים, לא בית המשפט חייב להכריע, אלא ההכרעה צריכה להיעשות על ידי השיח הפוליטי, המיקח והממכר הבין-מפלגתי, הפשרה הפוליטית, תוצאות הבחירות, ויצירתן של קואליציות ובריתות – אלה הם הכלים העומדים לרשותה של חברה דמוקרטית ופלורליסטית כאשר עליה להכריע בעניינים של ערכים והשקפות עולם. אם יש תפקיד לבתי המשפט, הרי הוא לשמור על כללי המשחק היסודיים של ההליך הדמוקרטי. ואין הוא צריך לבוא במקומה של המערכת הפוליטית הנבחרת". לעומתו טוען השופט אהרון ברק כי : "דווקא השופט שאינו חייב לעמוד לבחירה חדשות לבקרים – והוא נהנה מעצמאות שיפוטית, צריך לתת ביטוי לערכיה של החברה בפסיקותיו". ברק טוען כי הוא "מאלה הסבורים שלכל בעיה אנושית יש נורמה משפטית המסדירה אותה. אני סבור שהכול שפיט. כששאלה מגיעה לבית משפט, בית המשפט אינו חופשי שלא להכריע בשאלה., שכן זאת יש לדעת : אי הכרעה היא הכרעה". 
א'. ציין והצג את הנימוקים המתנגדים למעורבותו של בית המשפט בנושאים ערכיים. על איזה
     עיקרון דמוקרטי יכולים המתנגדים להתבסס ? הסבר תשובתך.
ב'. ציין והצג מהי הגישה השיפוטית שבה תומך השופט ברק ? הסבר תשובתך.
ג'. הסבר שני צווים שבג"צ יכול להשתמש בהם במטרה לעזור לעותרים אליו ?

15) במהלך תכנית ההתנתקות שהחלה ב- 15 באוגוסט 2005 [בחצות צאת ט' באב
      תשס"ה], עתרו המתיישבים לבג"צ בדרישה להורות לממשלת ישראל שלא ליישם
      את סעיף 144ב' בחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה – 2005, העוסק בפינוי
      48 הקברים בבית העלמין בנווה דקלים, כל עוד לא תתואם הקבורה מחדש עם
      משפחות הנפטרים, בטענה שהדבר סותר את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו,
      עקרונות מגילת העצמאות וחוקי מדינת ישראל. ציין והצג באיזה צו יכול היה בג"צ
      להשתמש על מנת להגיש למשפחות "סעד למען הצדק" ? הסבר את תשובתך
      בהתבסס על הקטע.
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT