ד. המשטר במדינת ישראל - הקדמה

 

בפרק השני בחנו מהם המאפיינים של מדינת ישראל כמדינה יהודית, וכיצד אמורה ישראל להתנהג כמדינה דמוקרטית.
בפרק זה נבחן כיצד משפיע השילוב של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית על המשטר במדינת ישראל.
בראשית הפרק נעסוק ביסודות החוקתיים של מדינת ישראל : נבחן את מעמדה המשפטי של הכרזת העצמאות, ואת החשיבות של חוק השבות וחוק האזרחות.
נבדוק מדוע למרות ההצהרות בדבר צורך לכונן חוקה למדינה הדבר לא נעשה, נדון ב- 12 חוקי היסוד שנחקקו בישראל מאז 1950 ובמעמדם המיוחד, וננסה לענות על השאלה : האם חקיקת חוקי היסוד הביאה למהפכה חוקתית בישראל.

 

לאחר מכן, נעסוק בתפקידים ובסמכויות של רשויות השלטון במדינת ישראל : ברשות המחוקקת, המבצעת והשופטת. ובקשרי הגומלין ביניהם.
בסיפא של הפרק נדון בשסעים הקיימים בחברה הישראלית ונבחן בעיקר את השסע הלאומי בין יהודים וערבים בישראל. ​

 

כנסת
 
כנסת
 
מבנה הכנסת
 
הכנסת
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT