תרגולים לפרק ב

1. ארה"ב הודיעה לישראל כי היא מוכנה לספק לה צילומי לווין על הנעשה בלבנון בלבד שמטוסי
    חיל האוויר הישראלי לא יטוסו מעל שמי לבנון, זאת משום שלבנון מתלוננת שטיסות אלו
    פוגעות בה כמדינה. ציין והצג איזה מאפיין של מדינה נפגע כתוצאה מטיסות חיל האוויר
    בשמי לבנון ? הסבר תשובתך.

2. הממשל האמריקני הודיע כי "במידה שראש צוות החקירה - הגרמני דטלב מהליס, החוקר את
    ההתנקשות בחייו של ראש ממשלת לבנון לשעבר רפיק אל-חרירי, ימצא עדויות למעורבות
    ישירה של הנשיא הסורי אסד בפרשה, יועבר הדיון בתיק לבית הדין הבינלאומי, וארה"ב
    תפתח בהליכי הסגרה של הנשיא הסורי. העם הסורי יוכל כמובן לבחור לעצמו נשיא חדש
    מקרב עמו". דובר ממשלת סוריה הודיע שיש בהודעה האמריקנית פגיעה בסוריה כמדינה. 
    ציין והצג איזו פגיעה יכולה אכן להיות – במרכיבי המדינה הסורית, במידה וארה"ב תממש
    את איומיה ? הסבר תשובתך.
3. בבלגיה, ממשלת האזור הפלמי מסרבת להכיר במיעוט הדובר צרפתית כמיעוט לאומי,
    ועומדת על ההגדרה לפיה כל תושבי פלנדייה נחשבים לפלמים. על מנת לטפח את האופי
    הפלמי באופן רשמי התקבלו החלטות, כגון : מימון ממשלתי לעמותות מותנה בכך שענייני
    העמותה יתנהלו בשפה הפלמית. הספריות הציבוריות נדרשות להוציא לפחות 75% מתקציבן
    השנתי על רכישת ספרים בשפה הפלמית שבהם קיים קישור לעבר ההיסטורי ולתרבות
    הפלמית. ראשי רשויות מקומיות אינם יכולים להיכנס לתפקידם אם לא הוכיחו שליטה מספקת
    בשפה הפלמית. ציין והצג איזה סוג של מדינת לאום היא בלגיה ?  הסבר תשובתך
4. משרד הגיוס ללגיון הזרים הצרפתי, מפרסם מידי שנה מודעות הקוראות לצרפתים  
    ולמתנדבים זרים מכל העולם להתגייס לשורותיו. במודעות הגיוס ללגיון מצויין במפורש כי :
    "כל אחד יכול להישבע את שבועת הלגיונרים : ולא משנה מה המוצא, הלאום או הכישורים
    שלו". מודעות הגיוס מפתות את המעוניינים להתגייס, וקובעות כי : "הלגיון מציע לכל
    המתגייסים אפשרות להתחיל בחיים חדשים", ומספרות כי : "כל לגיונר הוא אחיך לנשק,
    כולנו משפחה אחת גדולה". מעניין לציין כי כל המתגייסים ללגיון רשאים להתגייס תחת שם
    בדוי והצהרת נתינות בדויה, זאת כדי לאפשר קבלת מתגייסים החפצים לפתוח דף חדש
    בחייהם [אפשרות זו פתוחה אף בפני אזרחים צרפתים המעוניינים לטשטש את עברם].
    לאחר שנת שרות, רשאי המתגייס להסדיר את מעמדו תחת זהותו האמיתית. חייל לגיון
    רשאי לבקש אזרחות צרפתית לאחר שלוש שנות שירות. בנוסף, חייל שנפצע בקרב למען
    צרפת זכאי לאזרחות מכוח סעיף בחוק האזרחות הצרפתי הנקרא "צרפתי מכוח דם שותת".
    איזה סוג של לאומיות באה לידי ביטוי בלגיון הזרים הצרפתי ? נמק תשובתך.
5. הצעת חוק שהוגשה בכנסת מבקשת להחליף בהמנון המדינה את הביטוי "נפש יהודי
    הומייה" בביטוי "נפש דמוקרטית הומייה". ציין והצג איזה סוג לאומיות רוצה הצעת החוק
    להדגיש ? הסבר תשובתך.
6. בכנסת התקבלה הצעת חוק לפיה כל הרוצה לקבל אזרחות בישראל [גם אם הוא יהודי על
    פי ההלכה], יצטרך להצהיר כי הוא מקבל על עצמו את הכתוב במגילת העצמאות.
    ציין והצג איזה סוג של לאומיות מדגישה הצעת החוק ? הסבר תשובתך.
7. בישראל השתרש נוהג לפיו בעלי תפקידים בכירים בצה"ל או בשירות הציבורי, מחליפים
    את שמות המשפחה הלועזיים שלהם לשמות משפחה בעלי גוון ומשמעות ישראליים,
    היסטוריים ויהודיים. בדרך זו שינה דוד גרין את שמו לדוד בן-גוריון, יגאל פייקוביץ הפך
    להיות יגאל אלון, חיים ברוצלבסקי שינה את שמו לחיים בר-לב, ויצחק רוביצוב הפך להיות
    יצחק רבין. הצג איזה סוג של לאומיות באה לידי ביטוי בנוהג זה ? הסבר תשובתך.
8. הסבר את ההבדלים בין קבוצת מיעוט אתנית ולאום.
9. הסבר כיצד באים לידי ביטוי מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית באחד מהסמלים או
    החוקים שלמדת בכיתה.

10. הסבר את הביקורת הקיימת על המנון המדינה.

Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT