ב. מדינת ישראל כמדינה יהודית - הקדמה

בפרק הקודם ראינו שהאבות המייסדים של מדינת ישראל כיוונו לכך שהמדינה תתנהג כמדינה יהודית ודמוקרטית.
בפרק זה נבחן כיצד באים לידי ביטוי מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
בתחילה נבחן מושגי יסוד כגון : אילו מאפיינים יש למדינה, מהי קבוצת מיעוט אתנית וכיצד היא הופכת ללאום, הבדלים בין לאום המדגיש יסודות אתניים ולאום המדגיש יסודות פוליטיים, וסוגים שונים של מדינות לאום הקיימות בעולם.
לאחר מכן נדון בסוגיית הזהות ונבדוק אילו הגדרות זהות יכול להציג אדם בדבריו.
בפרק נתייחס לזהויות שונות שיכולים להציג אזרחי ישראל : יהודים, ערבים ודרוזים.

בהמשך הפרק, נציג כיצד באים לידי ביטוי מאפייניה של מדינת ישראל בסמלי המדינה ומוסדותיה. בפרק נבחן גם חוקים המאפיינים את ישראל כמדינה יהודית הנותנים ביטוי לדת, לאום תרבות ומורשת. 
דגל ישראל
 
מנורה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT