תרגולים לפרק א

1. הצג את ההצדקות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, בהתבסס על הכרזת העצמאות.

2. הצג שלוש הוכחות לכך שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, בהתבסס על הכרזת העצמאות.
3. הצג שלוש הוכחות לכך שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, בהתבסס על הכרזת
    העצמאות.

4. הצג איזה יחס התחייבה מדינת ישראל להעניק למיעוטים החיים בה, בהתבסס על 
    הכרזת העצמאות.

5. הסבר מהי הפשרה שעשה דוד בן גוריון בהכרזת העצמאות בין דתיים וחילוניים
    בנושא איזכור האל.

Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT