הכרזת העצמאות-הקדמה
בתוכנית החלוקה מכ"ט בנובמבר 1947 החליטה הקהילה הבינלאומית, כי בארץ ישראל יוקמו שתי מדינות, ואחת מהן תהיה : "מדינה יהודית". ראשי ההנהגה הציונית החליטו שהמדינה היהודית תקרא בשם : "מדינת ישראל".
כל המעיין במגילת העצמאות יכול לראות שהאבות המייסדים של המדינה וממשיכיהם בהווה, כיוונו לכך שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית.
יש הטוענים כי השילוב בין יהדות ודמוקרטיה הוא בעייתי שכן ייתכנו מצבים שבהם מאפיין אחד של המדינה יכול לבוא בסתירה ואפילו לפגוע במאפיין השני. אולם מאידך, יש רבים, המאמינים כי דווקא בגלל היות מדינת ישראל מדינה יהודית, היא גם מדינה דמוקרטית, שכן בתורת ישראל ובחזונם של נביאי ישראל, קיימים יסודות רבים החופפים לעקרונות הדמוקרטיה.
בפרק זה נבחן את המסמך המכונן של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
ראשית נשווה את הדומה והשונה בין הכרזת העצמאות ותוכנית החלוקה מכ"ט בנובמבר 1947, נדון בהצדקות להקמת מדינה יהודית דווקא בארץ ישראל, ננסה להביא הוכחות לכך שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית בהתבסס על הכרזת העצמאות, ונבדוק כיצד אמורה מדינת ישראל להתייחס למיעוטים החיים בה, על פי הכרזת העצמאות.
לכל אורך תכנית הלימודים באזרחות, נמשיך לנוע בציר של היות מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. בתחילה נבחן בפרק ב' נושאים הנובעים מהיות מדינת ישראל מדינה יהודית.
בפרק ג' נבחן כיצד אמורה מדינת ישראל להתנהג כמדינה דמוקרטית, ובהמשך נבחן כיצד משפיעה היות מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, על המשטר במדינת ישראל. ​​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT