ג. מהי דמוקרטיה - הקדמה

בפרק הקודם בחנו את מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
מאחר שמדינת ישראל הוגדרה לא רק כמדינה יהודית, אלא גם כמדינה דמוקרטית, נבדוק בפרק זה, מהי דמוקרטיה ? כיצד צריכה להתנהג מדינה דמוקרטית ?

ברישא של הפרק נבחן ערכי יסוד של הדמוקרטיה כגון : חירות ושוויון, ונדון בדמוקרטיה כצורת ממשל – דמוקרטיה פורמאלית, השמה דגש על שמירת כללי משחק המקובלים בדמוקרטיה, ומהי דמוקרטיה כערך – דמוקרטיה מהותית, השמה דגש על שמירת ערכי הדמוקרטיה וזכויות האדם והאזרח.
לאחר מכן נדון בשתי הגישות הכלכליות חברתיות הנהוגות במשטרים דמוקרטיים : הגישה הליבראלית והגישה הסוציאל – דמוקרטית.

עיקרו של הפרק עוסק בעקרונות הדמוקרטיה : הפרק יבחן לעומק את העקרונות הדמוקרטיים : שלטון העם, פלורליזם, הסכמיות, סובלנות, הכרעת הרוב, זכויות האדם, האזרח, חברתיות וקבוצה, הגבלת השלטון, שלטון החוק ובעיקרון הדמוקרטיה המתגוננת.
החלק הדן בעקרונות הדמוקרטיה ובזכויות, הינו פרק מרכזי בכל בחינת בגרות.

מומלץ מאוד ללמוד אותו היטב ולתרגל את התרגולים הקיימים באתר

מעגל
 
קלפי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT