אזרחות - 2 יחידות לימוד לבגרות

תכנית הלימודים
א'.
הכרזת העצמאות, תוספת : תוכנית החלוקה
א. הכרזת העצמאות


ב'. מדינת ישראל כמדינה יהודית
ב'1. מאפייני זהות
ב'2. מהי מדינה, לאומיות ומדינות לאום
ב'3. מאפייני מדינת ישראל כמדינה יהודית (חוקים, מוסדות וסמלים),​
תוספת : המנון המדינה

ב'4. המיעוטים בישראל

ג'. מהי דמוקרטיה ? ערכים, עקרונות ומאפיינים של המשטר הדמוקרטי
ג'1. ערכי יסוד של הדמוקרטיה - חירות ושוויון, הרעיון הדמוקרטי (כולל: המובנים המהותי והפורמאלי של הדמוקרטיה, האמנה החברתית)
ג'2. גישות כלכליות-חברתיות (ליברלית וסוציאל דמוקרטית),  תוספת : גישות חברתיות–כלכליות בדמוקרטיה 
ג'3. עקרון שלטון העם (כולל : סוגי דמוקרטיה - ישירה ועקיפה + 
שיטות ממשל - פרלמנטארית ונשיאותית + משאל עם). 

ג'4. עקרון הפלורליזם, הסכמיות וסובלנות.
ג'5. עקרון הכרעת הרוב

ג'6. זכויות האדם והאזרח (פוליטיות, טבעיות / בסיסיות, חברתיות  וקבוצתיות), 
תוספת : זכויות חברתיות + מדינת רווחה
ג'7. חובות האזרח
ג'8. עקרון הגבלת השלטון​

ג'9. הפרדת רשויות (לא כולל: עירוב סמכויות בין הרשויות)
ג'10. בחירות דמוקרטיות
ג'11. אמצעי פיקוח וביקורת (מוסדיים /פורמאליים, וחוץ-מוסדיים/
            בלתי-פורמאליים) 
ג'12. חוקה
ג'13. עקרון שלטון החוק (כולל : המובן הפורמאלי והמהותי של שלטון
החוק + סוגי עבריינות + פקודה בלתי חוקית בעליל) 
ג'14. זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה והתמודדותה עם מצבי חירום - גבולות בדמוקרטיה


ד'. המשטר במדינת ישראל
ד'1. יסודות חוקתיים בישראל : מעמדה של הכרזת העצמאות +
שבות ואזרחות, תוספת : חוק השבות + הויכוח על כינון החוקה 
בישראל + חוקי יסוד, המהפכה החוקתית והויכוח לגביה
ד'2. הרשות המחוקקת (כולל : תפקידי הכנסת, תהליך החקיקה, 
           חסינות חברי הכנסת )
ד'3. הרשות המבצעת (כולל : הדרג הנבחר מול הדרג המנהלי / 
הבירוקרטיה הממשלתית, תהליך כינון הממשלה, ממשלה קואליציונית, סמכויות הממשלה ותפקידיה, אחריות ממשלתיתומיניסטריאלית, היועץ המשפטי לממשלה)
ד'4. הרשות השופטת (כולל : מקורות המשפט בישראל, אי-תלותה
של הרשות השופטת, דרכי מינוי השופטים, מערכת המשפט בישראל : סוגי משפט, מבנה, בג"צ , חקיקה שיפוטית)
ד'5. ישראל – חברה רבת-שסעים (מבוא כללי לגבי פלורליזם חברתי 
בישראל, כולל : הגדרת המושג שסע) 
ד'6. השסע הלאומי ​(כולל : החברה הערבית בישראל, החברה
הדרוזית בישראל, גורמים ודרכי ביטוי לשסע הלאומי בישראל 
ודרכי התמודדות עימו), תוספת : הדרוזים בישראל


ה'. נושאים באשכול א' (למגזר היהודי) :


ה'1. השקפות וגישות לאופייה של מדינת ישראל
ה'2. מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות, תוספת : העם היהודי
ה'3. הסטאטוס-קוו
ה'4. השסע הדתי ​(כולל: קבוצות וזרמים ביהדות, גורמים ודרכי ביטוי 
לשסע הדתי בישראל ודרכי התמודדות עימו)
 
ו'. נושאים באשכול ב' (למגזר הערבי והדרוזי) : 
ו'1. שלטון מקומי בישראל
ו'2. זכויות האדם וזכויות המיעוט בישראל
ו'3. מפלגות בישראל, תוספת : המפלגות בישראל
ו'4. תקשורת ופוליטיקה בישראל​ (כולל : כלי התקשורת כמימוש חופש
הביטוי וזכות הציבור לדעת, תפקידי כלי התקשורת במדינה דמוקרטית, תקשורת ציבורית, התקשורת כמעצבת סדר יום ודעת קהל, השפעת התקשורת על המערכת הפוליטית ועל הבחירות, מידת העצמאות ומגבלות על כלי התקשורת). 
 

קישורים מומלצים

אתר תמיד אזרחות​
אתר הכנסת
אזרחות יואל גבע​
תרגול מושגים לקראת הבגרות​

הוראות לצפייה בדפים:
בחרו את הנושא הרצוי.
להגדלה-לחיצה כפולה על הדף
או לחיצה על כפתור מסך מלא שבתחתית המסך

להמשך ההוראות...

​​

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT