שנה מעוברת

מהי שנה מעוברת?
 

שנת השמש נמשכת 365 ימים 
ואילו שנים עשר חודשי הירח נמשכים רק שש כפול חמישים ותשעה ימים,

חודש ירח הוא בן 1/2 29 יום
ולכן שני חודשים הם רק 59 ימים שהם : 6*59=354 ימים. 
 
 יוצא אפוא שיש לנו הפרש של 11 ימים לטובת שנת השמש.
כדי להשוות פער זה, קבעה תורת ישראל, כי פעם בכמה שנים נוסיף 
עוד חודש ירח אחד לשנה שהם תוספת של כ 29 ימים וחצי. 
בחשבון פשוט אנו רואים שבערך כל שלוש שנים מצטבר פער של 33 ימים. 
אם כך תהיה לנו אחת לארבע שנים שנה שיהיו בה 13 חודשי ירח. 
שנה זו שהיא יותר מלאה מהאחרות נקראת שנה מעוברת,
כמו אישה מעוברת שיש בקרבה תוספת של תינוק.

​​
​​

חודש העיבור 

החודש שנקבע כתוספת לשנה המעוברת הוא חודש אדר ראשון. 

ולמה נקבע כך?
החודש האחרון למניין חודשי השנה הוא חודש אדר המקורי, 

בו יחולו התאריכים הקבועים להיות לפני ניסן,הלא הם ימי הפורים .
והחודש שלפני האחרון של השנה, הוא נקבע כחודש התוספת.
יוצא אפוא שחודש אדר ראשון הוא חודש העיבור - חודש התוספת. 

כדי ללמוד עוד:
שנה מעוברת ודווקא בחודש אדר, מט"ח
שנה מעוברת - ויקיפדיה
עיבור השנה-מט"ח
קידוש החודש וקביעת המועדים, הרב שטרן אריה - שיעור וידאו
ליקוי חמה וליקוי ירח-מט"ח

לוחות שנה
מספר הימים בשנה בלוח היהודי
לוח השנה
לוחות שמחוץ להלכה-דעת
מציאת התאריך העברי המתאים לתאריך הלועזי 

​​​​
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT