לוח השנה העברי
"ויהי ערב ויהי בוקר – יום אחד" (בראשית א, ה').
במסורת היהודית קיים קשר הדוק בין חודשי השנה ובין עונות השנה.
הלוח העברי מבוסס על השילוב של שנת שמש ושנת ירח. הוא מחולק ל- 12 חודשים, שכל אחד מהם נקבע לפי תנועת הירח, אך מחזור השנה מבוסס על שנת שמש: על תנועת כדור הארץ מסביב לשמש, הקובעת את עונות השנה. במסורת היהודית קיים קשר הדוק בין חודשי השנה ובין עונות השנה, ולכן לוח השנה העברי מבוסס גם על שנת ירח – וגם על שנת שמש.

לוח השנה וחלוקתו:
יממה - מֶשֶך הזמן שבו כדור הארץ עושה סיבוב אחד
            שלם על צירו. 
            בלוח העברי היום מתחיל בערב, עם השקיעה.
חודש -מֶשֶך הזמן שבו הירח מקיף את כדור הארץ.
            בלוח העברי הזמן שבין מולד אחד של הירח 
            למולד הבא שלו בערך 29.5 ימים.
שנה - מֶשֶך הזמן שבו מקיף כדור הארץ את השמש.​

בתחילת החודש חרמש הירח המואר הוא בצד ימין
באמצע החודש הירח מלא
ולקראת סוף החודש חרמש הירח המואר הוא בצד שמאל.

הירח, לוח השנה והעונות 

​​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT