עונות השנה וימי הולדת
שניים עשר ירחים / נעמי שמר 

בתשרי נתן הדקל
פרי שחום נחמד
בחשוון ירד יורה
ועל גגי רקד

בכסלו נרקיס הופיע
בטבת ברד
ובשבט חמה הפציעה
ליום אחד.

באדר עלה ניחוח
מן הפרדסים
בניסן הונפו בכח
כל החרמשים.

באייר הכל צמח
בסיוון הבכיר
בתמוז ואב שמחנו
אחר קציר

תשרי, חשוון, כסלו, טבת
חלפו, חלפו ביעף
גם שבט, אדר, ניסן, אייר,
סיוון, תמוז ואב

ובבוא אלול אלינו
ריח סתיו עלה
והתחלנו את שירנו
מהתחלה.
​​​​​​

יום ההולדת שלי   
מהו תאריך יום הולדתכם העברי? 

אינכם יודעים את התאריך העברי?
למציאת תאריך הולדתכם העברי הקלידו את התאריך הלועזי באתר הבא ותקבלו את יום הולדתכם העברי.
הקליקו כאן  

מיינו את תאריכי ימי ההולדת העבריים של חבריכם
 לכיתה על-פי סדר חודשי השנה העברית והציגו בכיתתכם.
 

איזה חג חל ביום הולדתך העברי או סמוך ליום הולדתך? 
​​
העזרו באתר הבא כדי לראות את כל החגים היהודיים.
לחצו כאן. 

​​סקר
באיזה חודש נולדתם לפי הלוח העברי?

Trial License has expired!
Evaluation Version (© 2011 AMREIN ENGINEERING AG)
​​

איזה עונה בשנה אתם מעדיפים?

Trial License has expired!
Evaluation Version (© 2011 AMREIN ENGINEERING AG)
​​

האם יש
 לפי דעתכם קשר כלשהו בין תאריך לידתו של אדם והעונה בשנה שאותה הוא מעדיף? 
​​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT