הפרחת הנגב
"מדינת ישראל אינה סובלת מציאות מדבר בתוכה.
אם המדינה לא תחסל את המדבר- עלול המדבר לחסל את המדינה." 
("משמעות הנגב" 1955  ד.ב גוריון)
בן גוריון קרא להפרחת השממה בנגב ושימש דוגמא אישית כשהתפטר מהממשלה ועבר לגור כ-14 חודשים בשדה בוקר. 
במסגרת פועלו להפרחת השממה, בן גוריון קרא לקליטת עלייה ולהתיישבות בנגב. הוא יצא לכנסי נוער ברחבי הארץ שבהם קרא לנוער להתיישב בנגב. 
הנוער ומרבית העם הגיב באדישות לקריאתו של בן גוריון לבוא ליישב את הנגב.
 
א. קיראו את שני המכתבים הבאים בו מסביר בן גוריון את פרישתו מן הממשלה והמעבר לשדה בוקר:

(מכתב תשובה לשני אחים , נעמי ודן שכתבו לו מכתב ב - 1954 כשהיו תלמידי כתה ו')
"אני מניח שאתם אח ואחות, ואני כותב לשניכם יחד. בשדה בוקר טוב מאוד. בצריף יש גם תנור, עכשיו חורף (ינואר 54), אבל לא כל כך קר. עברתי לשדה בוקר כי רציתי לעבוד בשדה. בצעירותי לא יכולתי לבוא הנה כי הייתה פה ממשלה תורכית שלא נתנה ליהודים לשבת פה. עכשיו יש ממשלה יהודית והנגב הוא שלנו . הוא שומם ויש להפריח אותו. זוהי עבודה יותר נעימה מאשר להיות ראש ממשלה. אם אתם רוצים להתראות - תצטרכו לבוא הנה. ישבתי בירושלים הרבה שנים. ואני רוצה לשבת כמה שנים בנגב. לעת עתה תלמדו ותהיו תלמידים חרוצים"

(מכתב לרסתם סעיד עומר, מביה"ס התיכון בקה המערבית שמתפלא על צעדו של בן גוריון)

"לדעתי לא צריך איש אחד לנהל המדינה כל השנים. הייתי יותר מחמש שנים ראש הממשלה, ויש לתת הזדמנות לאיש מוכשר אחר לעשות עבודה קשה זו. אני שמח שיכולתי לשרת כל תושבי ישראל, יהודים וערבים, למעלה מחמש שנים , ואני רוצה עכשיו לשרת את המדינה כאזרח פשוט.
הלכתי לנגב - מפני שהוא נעזב. האדמה נוצרה למען ספק צרכי בני אדם, ואין להניח מקום שומם. אין דבר חשוב ויקר לאדם מאשר להפריח מקום שומם, ואפשר לעשות זאת בכוח הרצון, בעבודה ובאמצעי המדע. לעזור בהפיכת שממה למקום ישוב -  לא פחות חשוב, לדעתי, מאשר להיות ראש ממשלה".


כיצד הסביר בן גוריון את פרישתו מן הממשלה והמעבר לשדה בוקר?


הוא הרגיש שאינו מוכשר מספיק לכהן בתפקיד ראש ממשלה
יותר נעים לעבוד אדמה מאשר לעבוד כראש ממשלה
הוא הרגיש צורך להפריח את השממה

הכרת חזון ההתיישבות של בן גוריון בנגב


ב. לפניכם קטעים בנושא חזון ההתיישבות של בן גוריון בנגב
קראו וענו על השאלות:


1. "מדינת ישראל אינה סובלת מציאות מדבר בתוכה. אם המדינה לא תחסל את המדבר - עלול המדבר לחסל את המדינה. הרצועה הצרה שבין יפו וחיפה ברוחב של 15-25 ק"מ המכילה רובו הגדול של העם בישראל, לא תעמוד לאורך ימים בלי ישוב רב ומבוצר במרחבי הדרום והנגב."
                                                                        ("משמעות הנגב" 17.1.55)

הנושא המרכזי הוא:
הבעיה הכלכלית
הבעיה הביטחונית
בעיית המים2. "עיקר חשיבותו של הנגב היא בעובדה, ששטחים גדולים ריקים הם מאין יושב פשוטו כמשמעו. כאן אנו יכולים , על ידי קידוח בארות , ליצור התיישבות המונית צפופה , שלא תיתכן בשום מקום אחר בארץ ישראל המערבית. (1935)
חלק מהמים הדרושים יימצא לנו על ידי אגירת מי הגשמים בסכרים
חלק מהמים יימצא על ידי זיקוק המים המלוחים הנמצאים בפינות שונות של הנגב, אולם יהי הכרח להשתמש גם במי הירדן והנגב. (1948)

 הנושא המרכזי הוא:
ישוב השממה
ישוב השממה ופתרון בעיית המים

ישוב השממה והבעיה הכלכלית


3. עתידנו בארץ ישראל – זיקתנו (הקשר שלנו) לים.
ארץ ישראל  ה בשני ימים, הים התיכון המחבר את ארץ ישראל לאירופה ולאפריקה, וים סוף, המקשר אותנו ליבשת הגדולה של אסיה. ארץ ישראל שתעודתה (שמטרתה) להיעשות מרכז התעשייה במזרח הקרוב, תהא צריכה ביחוד ליצור יחסי מסחר עם העורף האסיאתי. כאן חשיבותו הרבה של מפרץ אילת.   (יוני, 1935)

 הנושא המרכזי הוא:
בעית המים
יחסי חברות עם שכנינו
הבעיה הכלכלית

דוד בן גוריון בחר לגור בנגב.
קראו את המאמר שכתב בשם משמעות הנגב
 וכתבו שתי סיבות לחשיבות ההתיישבות בנגב.

1. 

2. 
 

ומה המצב כיום?
 כיום, בנגב, המהווה כמעט מחצית משטח מדינת ישראל, חיים כשמונה אחוזים מלבד מאוכלוסיית המדינה.
קריאתו של בן-גוריון להתיישבות המונית בנגב נותרה כמעט ללא מענה.
לחצו כאן כדי לראות את מפת הנגב.

מדוע לפי דעתכם ההתיישבות ההמונית בנגב לא הצליחה?
כתבו תשובתכם בקבוצת הדיון


לו בן גוריון היה חי והיה מגיע לביקור בנגב, ודאי היה נדהם מההתקדמות האדירה שהתרחשה באזור המדברי הזה בדרום הרחוק של מדינת ישראל.
יישובים קמו והתרחבו, עיירות פיתוח הפכו לערים, התעשייה התפתחה, ומוקדי תיירות הוקמו בכל האזור.אך בן גוריון היה רואה עוד משהו - מקומות תעסוקה נסגרים, אחוזי האבטלה עולים ויישובי הנגב בראש רשימת היישובים מוכי האבטלה.
הנגב עדיין מרוחק מאוד ממרכז המדינה.

על מצב הנגב:

זעם בדרום: תקציב 2007 לפיתוח הנגב - אפס, ynet
חזון בן-גוריון טבע בשממה של הנגב, nrg
שטח ההפק
ר, וואלה

קסאם בקיבוץ

מהי מסקנתכם לגבי מצב הנגב כיום?


לאור הבעיות שקיימות בנגב החליטה הממשלה על תוכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב.
עיינו בתוכנית: האם אתם מאמינים שהיא תתקיים ותתגשם?


אילו בן גוריון היה ראש הממשלה היום, האם היה מחוקק חוקים חדשים או שונים לקידום ושיפור מצב הנגב? כתבו תשובתכם בקבוצת הדיון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT