בית בן גוריון
בקרו בבית בן-גוריון  ובצריף בן גוריון בנגב. 
מה ניתן ללמוד ממקום מגוריו של בן-גוריון על אופיו?

מה ניתן ללמוד מהעובדה שבן גוריון עבר לגור בצריף בנגב על אופיו? 
​​
צריף בן גוריון בשדה בוקר
בית בן גוריון בתל אביב
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT