בן גוריון כמנהיג
קווים לדמותו של מנהיג
אילו תכונות מאפיינות לדעתכם, מנהיג?
1. מלאו את הטבלה ורשמו כיצד מנהיג, שתכונה זו מאפיינת אותו מתנהג/חושב

כיצד המנהיג שתכונה זו מאפיינת ל / מתנהג/ חושב?

תכונה

2. האם התכונות שציינתם באות לידי ביטוי בדמותו של בן-גוריון?
כן  לא

3. כתבו תכונה אחת או שתיים שלדעתכם הן  חשובות ביותר למנהיג

לפניכם תמונות בהן רואים את בן-גוריון בהזדמנויות שונות:

     הסתכלו על תמונות נוספות במאגר התמונות
4. מה, לדעתכם, אפשר ללמוד על דמותו כמנהיג מהתמונות? נמקו.
 
לפניכם דברים שאמר בן-גוריון:
עתידנו אינו תלוי במה יאמרו הגויים אלא במה יעשו היהודים(מתוך: נאומו של בן-גוריון במסדר צה"ל, יום העצמאות התשט"ו, 27.4.1955).
לא באתי לשדה בוקר "למען היות סמל ומופת לנוער הישראלי". באתי הנה מפני  שאהבתי את המקום, אהבתי הבחורים ...ואהבתי עבודת האדמה
(מתוך: מכתב  לנער יורם פורת, 13.1.1954).

5. מה מלמדים דבריו של בן גוריון על דמותו או על מנהיגותו?

6. האם יש קשר בין מילותיו לבין התנהגותו?

7. לסיכום - מה למדתם על אופיו של דוד בן גוריון?                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT