ביום ששי, בתאריך העברי
(14 במאי 1948), שעות מעטות לפני כניסת השבת, הוכרז על הקמתה של מדינת ישראל.
1
זה היה היום שבו עמד לפקוע בחצות הלילה תוקפו של על ארץ ישראל. 2
התכנסו ב נציגי היישוב היהודי בארץ ישראל ונציגי התנועה הציונית, ואישרו את ההכרזה על הקמת מדינת ישראל.
 
3

את ההכרזה קרא ,
שהנהיג את המדינה בשנותיה הראשונות.
4
ההכרזה ידועה בציבור כ"", שהייתה באותו יום היסטורי למסמך יסוד בתולדות מדינת ישראל. 5
הכרזת העצמאות התקיימה בעיצומה של מערכה מדינית וצבאית
על עצם .
6

המערכה הצבאית החלה כחמישה חודשים וחצי קודם לכן, מיד לאחר החלטת העצרת הכללית של ארגון האומות המאוחדות, על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות - יהודית ו. 7
בתקופה שחלפה מאז ועד להכרזת העצמאות, תקפו הערבים יישובים מבודדים, דרכי תחבורה וכן התנהלו קרבות בערים יהודיות-ערביות המעורבות 8
יום לפני הכרזת המדינה נפל . 9
הטקס המרגש על הכרזת המדינה היה לכן צנוע, ללא פאר חיצוני וללא שיתוף המונים. יתרה מזו, אחד עשר מתוך חברי מועצת העם- היו "תקועים" בירושלים ולא יכלו להגיע לטקס, כי הדרך לתל אביב היתה חסומה. 10

                   

בנק מילים

שלושים ושבעה, ה' באייר תשח, ערבית, במוזיאון תל אביב, קיומנו
עבריים, המנדט הבריטי, מגילת העצמאות, גוש עציון, דוד בן גוריון