דוד גרין נולד בעיירה פלונסק שב בשנת 1886, קיבל חינוך עברי ב"חדר" ולמד שפות ולימודים כלליים ממורים פרטיים.

1

כשהיה בן 12 מתה אמו.
בגיל 14 ייסד עם נערים בני גילו את אגודת "עזרא" שחבריה התחייבו לדבר רק
2
מנעוריו האמין כי נועד לגדולות וחיבר שבו תיעד את מעשיו. הוא שמר העתק מכל מסמך שכתב או שקיבל, כאילו ידע שאנו עתידים ללמוד ממעשיו. 3

בגיל החליט לעלות לארץ ישראל עם חברו שבא לביקור מהארץ. עם עלייתו ארצה בשנת 1906 עבד בפרדסים, הכשיר קרקע, סיקל אבנים ונטע עצים. העבודה הקשה לא הכריעה אותו, למרות מחלת הקדחת שבה חלה שוב ושוב. 4
בשנת 1915, בזמן , גורש בן-גוריון מארץ ישראל  על ידי ה ביחד עם מנהיגים אחרים של היישוב היהודי, שהה מספר  שנים בחו"ל ופעל משם למען ארץ ישראל.
עם הכיבוש הבריטי של ארץ ישראל בשנת 1918 חזר לארץ.
5

בשנת 1935 נבחר בן-גוריון ליושב ראש הסוכנות היהודית – הגוף שהנהיג את היישוב היהודי בארץ ישראל מול השלטון הבריטי ומול מדינות העולם.
הוא נאבק בבריטים על ידי הגברת
ה   והרחבת ההתיישבות היהודית ועם זאת במלחמת העולם השנייה סייע לבריטים במאבקם מול ה .
6
בה' באייר תש"ח (1948) הכריז בן-גוריון על הקמת מדינת ישראל. עם הכרזת המדינה היה של מדינת ישראל ושר הביטחון שלה. 7

אומץ ליבו וכושר מנהיגותו הובילו לניצחון ישראל במלחמת ולקליטת המוני עולים בשנות החמישים. 8
בשנת 1953 התפטר בן-גוריון מתפקידיו בממשלה ובחר להתיישב בקיבוץ   בנגב. בן-גוריון שנחשב כאבי ההתיישבות בנגב, האמין שבזכות הדוגמא האישית שנתן ילכו רבים בעקבותיו. 9
בן גוריון מצא תמיד זמן לענייני רוח; שנים רבות קיים בביתו חוג ללימודי , שבו ראה ביטוי לערכיו של עם ישראל. 10