בכל אשר תלך...מפת בתי החינוך העל יסודיים של רשת אמי``ת
Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT