דבר המנהל הכללי ד``ר אמנון אלדר

שיתוף ודיאלוג בין ההורים לילדם בבחירת מקום לימודיםד"ר אמנון אלדר

אחת השאלות שבה מתחבטים הורים רבים בתקופת רישום ילדיהם לבית הספר היא: איך בוחרים את בית הספר הטוב ביותר והמתאים ביותר עבור ילדם? ריבוי מוסדות החינוך פותח כיום בפני ההורים אפשרויות רבות בבחירת בית ספר.

ברור לכולם שההורים רוצים את מקום הלימודים הטוב ב​יותר עבור ילדם. אולם לעיתים ההתלבטויות לא קלות, כי שיקולים מסוגים שונים מעורבים בתהליך הבחירה.

הרמב"ם במשנה תורה בהלכות תלמוד תורה עוסק בסוגיה זו:

"מוליכין את הקטן ממלמד למלמד אחר, שהוא מהיר ממנו בין במקרא בין בדקדוק. במה דברים אמורים? כשהיו שניהם בעיר אחת ולא היה הנהר מפסיק ביניהם. אבל מעיר לעיר או מצד הנהר לצדו, אפילו באותה העיר, אין מוליכין את הקטן, אלא אם כן היה בניין בריא על גבי הנהר, בניין שאינו ראוי ליפול במהרה". (הל' תלמוד-תורה ב ו)

המשפט הראשון מעורר תמיהות ופרשנויות. האם העברת הילד ממסגרת למסגרת היא זכות או חובה? אולם ברור כי הרמב"ם קובע שיש להעביר ילד למסגרת אחרת כאשר המסגרת שבה הוא נמצא אינה מתאימה לו, והאחראי להולכתו הוא ההורה. כלומר, ההורה הוא האחראי  לבחירת מקום הלימוד.

 

אולם, כבר למדנו כי במצוות לימוד תורה קיימת חשיבות אדירה לתחושותיו ולרגשותיו של הילד: "לעולם ילמד אדם תורה במקום שלבו חפץ... "(עבודה זרה יט א).

בית ספר, מעולה ככל שיהיה, לא יועיל ולא יקדם את התלמיד אם נפשו וליבו לא נקשרו אל המקום. למידה משמעותית דורשת רצון ומוטיבציה מצדו של התלמיד, המתאפשרים אך ורק במקום לימוד אהוב, המאפשר לימוד מתוך שמחה המרחיבה דעתו של אדם.

 

שיתוף הילדים וקיום דיאלוג בין ההורים לילדם בתהליך בחירת מקום הלימוד על שיקוליו השונים – הוא הבסיס לקבלת ההחלטה. השיתוף הוא "הריקוד" הנכון בין "הולכת" הילדים למקום הלימוד הנראה להוריהם כטוב ביותר, לבין "חפץ ליבם" ותחושותיהם של ילדיהם.

 

מטרת המאמרים בעלון זה לחשוף בפני ההורים את הדרך להתלבטות, לבדוק אילו שיקולים גוברים על שיקולים אחרים, ולסייע להורים במתן כלים נכונים ומחשבה בריאה בבחירה הטובה ביותר עבור ילדיהם.

 

בברכת סוף מעשה במחשבה תחילה

Dedicated by Rabbi Dr. Joseph and Blanche Katz Renov in honor of the Children of AMIT